select
Electric Actuator Solutions for Spreaders

LEVITTIMET

Lineaariset karamoottoriratkaisut lannoitteenlevittimissä

Lannoitteiden levittäminen voi olla monimutkaista. Levitettävän määrän tulisi olla koko ajan oikea niin, etteivät viljakasvit vaurioidu millään tavalla, ja että sadosta tulisi mahdollisimman suuri. Tämän lisäksi ympäristön säästämiseen perustuvat vaatimukset lannoitemäärien vähentämiseksi kasvavat koko ajan.

Periaatteessa ylilannoittaminen tarkoittaa sitä, että kasvit eivät pysty hyödyntämään lisättyä lannoitemäärää kokonaan, jolloin lannoitetta jää maahan aiheuttaen mahdollisesti haittaa ympäristölle.

Levittimien työskentelyolosuhteet ovat yleensä vaikeat ja laitteistoilta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja luotettavuutta. Niiden rikkoutuminen saattaa johtaa toimenpiteisiin maanviljelijää vastaan. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että lannoituksessa tarkkaillaan koko ajan levityksen tarkkuutta ja laatua. Yksi tapa tehdä se on luottaa LINAKin sähkökäyttöisiin lineaarisiin karamoottoreihin.

Levittimeen asennetut karamoottorit auttavat säätelemään pellolle levitettävän lannoitteen määrää ja levitystapaa. Säätelyä ohjataan ohjausjärjestelmällä, jossa voidaan huomioida viljelysuunnitelman sisältämien GPS-koordinaattien tiedot. Periaatteessa viljelijä säätää kalibrointiyksikkönsä viljelysuunnitelman mukaan.

Karamoottoreissa on takaisinkytkentäjärjestelmä, esimerkiksi potentiometri tai Hall-potentiometri, joka keskustelee ohjausjärjestelmän kanssa. Tämän avulla levitin osaa annostella lannoitetta määrän, jonka kasvit pystyvät hyödyntämään – ei yhtään enempää eikä vähempää.

Lisäksi se varmistaa, että karamoottorit sulkevat levityssuuttimet tarvittaessa, esimerkiksi ojien lähellä. Järjestelmä helpottaa siten sääntöjen ja määräysten noudattamista käytännön työssä pellolla. LINAK-karamoottoriratkaisut tuovat lisäarvoa levittimiin monella tavalla:
  • Helppo asentaa ja säätää – yksinkertainen tiedonsiirtoyksikkö ja liitäntä ohjausjärjestelmään
  • Luotettava toiminta äärilämpötiloissa – LINAKin karamoottoreiden työskentelyolosuhteet on testattu tarkoin
  • Karamoottoreiden kestävyys olennaisten kemikaalien osalta on testattu tarkoin
  • Automaattinen säätö manuaalisen lannoitteenohjauksen sijaan sallii keskittymisen varsinaiseen ajotyöskentelyyn 


Sähkökäyttöiset karamoottorijärjestelmät voidaan liittää joustavasti osaksi koneen ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmiä. Karamoottorit toimivat erittäin täsmällisesti, ja siksi niiden kohdistustarkkuus on ylivoimainen muihin karamoottoriratkaisuihin verrattuna.

Tarkempia tietoja ja lisää ehdotuksia erilaisista lannoitteenlevittimiin ja muihin maatalouden järjestelmiin soveltuvista karamoottoriratkaisuista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen TECHLINE-myyjään.

TECHLINE Product Configurator

TECHLINE-TUOTEVALITSIN
Valitse sopiva LINAK-teollisuuskaramoottori sovellukseesi
Karamoottoreiden tuotevalitsin »

Mikä on lineaarinen karamoottori
Sähkökäyttöinen lineaarinen karamoottori on laite, joka muuntaa matalajännitteisen..
TECHLINE-sovellukset
Katso esimerkkejä TECHLINE-sovelluksista.
Karamoottorien edut
Innovatiivisten sähkökäyttöisten karamoottorijärjestelmien tuottamista liikkeistä on useita etuja..
Karamoottoreiden testaus
Äärimmäinen kylmyys ja kuumuus, nopeat lämpötilamuutokset..
Ota yhteyttä LINAKiin
Asiantunteva vuoropuhelu ja tiivis yhteistyö ovat lyhin reitti taydelliseen ratkaisuun. Ota yhteyttä meihin.