select

TARKKUUTTA MAANVILJELYYN LINAK-KARAMOOTTOREILLA

Fritzmeier Umwelttechnik on yhdessä Münchenin/Weihenstephanin teknillisen yliopiston kanssa kehittänyt järjestelmän, joka sekä arvioi pellon sadonkorjuupotentiaalin että analysoi kasvien kasvua.

Maaperää koskeva data kerätään GPS-vastaanottimen avulla ja kasvien kasvutilanne määritetään hyödyntämällä optista anturia.

ISARIA-järjestelmää käyttämällä maanviljelijä saavuttaa parhaan mahdollisen sadon ja säästää samanaikaisesti kustannuksissa, koska lannoitetta käytetään ainoastaan sen verran kuin kasvien kasvu edellyttää.

Järjestelmän ratkaiseva komponentti on mekanismi, joka asennetaan traktorin etuosan hydrauliikkaan.

Fritzmeierin insinöörit ovat tarkoituksella jättäneet valitsematta hydraulisen järjestelmän.

''Usein traktorien etuosassa ei ole vapaita hydraulisia liitäntöjä. Tästä syystä käytimme sähköisiä karamoottoreita," toteaa Johan Janker, Fritzmeier Umwelttechnikin kehitysinsinööri.

Antureille on varmasti aina tarjolla virtalähde. Janker tunnistaa toiminnallisen valmiuden sähköisen järjestelmän lisäeduksi. "Laitteistoa hyödynnetään pääsääntöisesti kausiluontoisesti, minkä seurauksena saattaa tulla pitkiä käyttökatkoja."

Hydrauliset järjestelmät eivät aina suoriudu parhaalla mahdollisella tavalla kausiluontoisessa käytössä. LINAKin sähköiset karamoottorit ovat käytännössä huoltovapaita ja aina otettavissa käyttöön.

Lisäksi niiden ohjaus tapahtuu suoraan ISARIA-järjestelmän elektroniikalla. Tämä on kustannustehokasta ja asentaminen on helppoa.

LA36-tuotesarjaan kuuluvat LINAK-karamoottorit ovat kaukana tehojen asettamilta rajoilta. Anturien sujuvaan liikuttamiseen sisään ja ulos vaaditaan 4000 Newtonin tehoa. LA36-karamoottori kykenee jopa 10 000 Newtoniin.

Fritzmeierin insinööreille karamoottorin kestävyys on vielä tärkeämpää kuin teholle asetettavat vaatimukset.

''Ilmastotesteissä varmistamme, että karamoottorimme toimivat äärimmäisissä lämpötiloissa ja kestävät nopeita lämpötilamuutoksia. Eräissä testeissä karamoottorien on toistuvasti kestettävä ympäristön lämpötiloja, jotka vaihtelevat +100 °C ja -30 °C välillä, ja pysyttävä toimintakunnossa. Karamoottorit altistetaan myös useille erilaisille kemikaaleille", kertoo Søren Hother Rasmussen, LINAK GmbH:n toimitusjohtaja.
  LINAK LA36 actuators in the sensors
Kaksi LINAK LA36 -karamoottoria avaavat anturit.

Helppoon integraatioon ja vahvuuteen liittyvien etujen lisäksi Janker tunnistaa vielä ylimääräisen edun; karamoottorin itsepidättyvyyskyky. Karan ollessa ulkoasennossa karamoottori ei tarvitse lainkaan lisäenergiaa ja itsepidättyvyyskyvyn ansiosta kara pysyy asennossaan.

Sähköisten karamoottorien etu onkin juuri integroitavuudessa olemassa oleviin sähköisiin järjestelmiin. Jos tarvitaan esimerkiksi asematietoa, hydraulisessa järjestelmässä tiedonsaanti on mahdollista ainoastaan asentamalla lisämoduuleja.

Johann Janker näkee sähköisten säätöjärjestelmien käytölle suuria mahdollisuuksia maataloussektorilla. "Monet hydrauliset järjestelmät ovat jo nyt korvattavissa sähköisillä järjestelmillä, joiden ohjaus on yksinkertaista ja integroiminen on helposti toteutettavissa. Sähköiset järjestelmät tulevat yleistymään entisestään," ennustaa Johann Janker.

Fritzmeier Umwelttechnikin uuden ISARIA-järjestelmän kehittäminen ei edellyttänyt kaukonäköistä insinöörityötä ainoastaan anturiteknologiassa ja tietojenkäsittelyssä, vaan myös mekaanisen toiminnan ja säätöjen saralla.

Sähköisesti tehtävät säädöt tarjoavat monia mahdollisuuksia maataloudessa ja niiden integroiminen on helppoa.

Tarkempia tietoja ja lisää ehdotuksia erilaisista maatalouden järjestelmiin soveltuvista karamoottoriratkaisuista saat ottamalla yhteyttä LINAK TECHLINE-myyntiin.
Mikä on lineaarinen karamoottori
Sähkökäyttöinen lineaarinen karamoottori on laite, joka muuntaa matalajännitteisen..
TECHLINE-sovellukset
Katso esimerkkejä TECHLINE-sovelluksista.
Karamoottorien edut
Innovatiivisten sähkökäyttöisten karamoottorijärjestelmien tuottamista liikkeistä on useita etuja..
Karamoottoreiden testaus
Äärimmäinen kylmyys ja kuumuus, nopeat lämpötilamuutokset..
Ota yhteyttä LINAKiin
Asiantunteva keskustelu ja tiivis yhteistyö ovat lyhin tie täydelliseen ratkaisuun. Ota yhteyttä.