select
 
Code of Conduct 

TOIMINTAPERIAATTEET

Odotamme paljon sekä omalta toiminnaltamme että liikekumppaneiltamme.
LINAK kunnioittaa kansainvälisiä periaatesopimuksia, kuten Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta (1948) Kansainvälisen työjärjestön työsopimusperiaatteita.

Odotamme samaa sitoutumista myös alihankkijoiltamme. Tämän vuoksi odotuksemme on koottu LINAKin toimintaperiaatteisiin.

Niiden mukaan alihankkijoidemme on muun muassa varmistettava, että
  • työntekijöillä on vapaa järjestäytymisoikeus
  • yrityksessä ei teetetä pakkotyötä missään muodossa
  • yrityksessä ei käytetä lapsityövoimaa
  • työntekijöiden työaika ei ylitä lakisääteisiä rajoja
  • yrityksessä ei harjoiteta syrjintää
  • yritys tukee ympäristöhaasteiden ennaltaehkäisyä ja työskentelee aktiivisesti ympäristövaikutusten vähentämiseksi
  • yritys ei osallistu korruptioon.
LINAK varaa oikeuden tarkastaa alihankkijoiden toimintaa toimintaperiaatteiden noudattamisen varmistamiseksi.

LINAKin Toimintaperiaatteet on lisätty alihankkijoiden laatusopimukseen, ja asiakirjaan vaaditaan aina alihankkijan allekirjoitus. Odotamme alihankkijoiden laativan toimintasuunnitelman, joka sisältää (mahdolliset) parannuskohteet LINAKin Toimintaperiaatteiden mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, LINAK varaa oikeuden yhteistyön päättämiseen.
Liiketoiminta LINAKin kanssa
Me emme halua olla asiakkaillemme vain yksi toimittaja muiden joukossa..
Arvomme
Valmistamme innovatiivisia karamoottorijärjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua.
Toimintaperiaatteemme
Arvostamme ihmisiä ja elämää - se heijastuu toimintaperiaatteisiimme.