select
 
Ethical Guidelines 

EETTINEN OHJEISTO

Avoimuus ja rehellisyys ovat ydinarvoja LINAKilla. Tämän vuoksi liiketoimintatapamme on oltava läpinäkyvää ja reilua. Tämä koskee sekä työntekijöitämme että nimissämme toimivia liikekumppaneitamme.

LINAK on laatinut eettiset ohjeet, jotka auttavat ymmärtämään itsellemme ja liikekumppaneillemme asetettuja odotuksia. Ohjeisto kiteyttää hyväksyttävän käyttäytymisen silloin, kun henkilö edustaa LINAKia.
  • Emme anna tai ota vastaan lahjuksia
  • Haluamme välttää henkilökohtaisten etujen ja LINAKin etujen välisiä ristiriitoja
  • Hyväksymme vain yleisen kohteliaisuuden rajoihin mahtuvia lahjoja ja lahjoitamme rahaa vain hyväntekeväisyyteen
  • Emme tavoittele epäreilua tai epärehellistä etua tulkitsemalla
    väärin, petkuttamalla tai rikkomalla meille osoitettua luottamusta
  • Kannatamme reilua kilpailua emmekä käytä laittomia tai epäeettisiä keinoja etujen saavuttamiseksi
Tämä ohjeisto on esitelty kaikille LINAKin työntekijöille ja liikekumppaneille, ja odotamme heidän noudattavan niitä LINAKilla työskennellessään.
Liiketoiminta LINAKin kanssa
Me emme halua olla asiakkaillemme vain yksi toimittaja muiden joukossa..
Arvomme
Valmistamme innovatiivisia karamoottorijärjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua.
Toimintaperiaatteemme
Arvostamme ihmisiä ja elämää - se heijastuu toimintaperiaatteisiimme.