Näin eri vaihdetyypit vaikuttavat teollisuuskäyttöön tarkoitettujen karamoottoreiden suorituskykyyn

Katso, miten vaihteet vaikuttavat karamoottoreiden suorituskykyyn, ja miten ne varmistavat karamoottorin optimaalisen tehokkuuden. Tutustu muovi- ja teräsvaihteiden kestävyyteen ja ominaisuuksiin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa lineaarisissa karamoottoreissa.

Tällä videolla kerromme muovivaihteiden eduista teräksisiin verrattuna. Asiantuntijamme Hunter Stephenson esittelee planeettavaihteistoja ja kertoo, miten vaihteiston suunnittelu vaikuttaa teollisuuskäyttöön tarkoitettujen karamoottoreiden tehokkuuteen.

Kaikilla vaihteistotyypeillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Muovivaihteiden tehokkuus on yleensä teräsvaihteita pienempi, ja ne kärsivät teräksisiä herkemmin korkeista lämpötiloista. Jos karamoottoria käytetään sen rajoitusten mukaisesti esimerkiksi ajamalla se aina päätyrajaan asti tai välttämällä sen mekaanista estämistä, vaihteiden materiaali ei kärsi eikä näin ollen vaikuta haitallisesti karamoottorin suorituskykyyn ja kestoikään.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettuja karamoottoreita käytetään usein ankarissa olosuhteissa, joissa niiden on siirrettävä raskaita kuormia ja siedettävä korkeaa käyttöastetta sekä korkeita lämpötiloja. Näissä tapauksissa teräsvaihteet, joihin kuuluvat hammaspyörä- ja planeettavaihteistot, tarjoavat karamoottorin suorituskyvyn tarvitseman kestävyyden ja tehokkuuden. Teräsvaihteita eivät rajoita kiinteät käyttöasterajoitukset, sillä karamoottorin liikkeestä syntyvä lämpö ei koskaan nouse niin korkeaksi, että se vahingoittaisi vaihteiden materiaalia.

Tästä huolimatta useimmissa teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa LINAK-karamoottoreissa käyttöaste on säädetty 20 prosenttiin, jotta syntyvä lämpö ei vaikuttaisi karamoottorin muihin osiin.

Lineaarisissa karamoottoreissa on yleensä yksi moottoriin ja karaan yhdistetty vaihde. Tällöin kuormaa ja nopeutta voidaan säädellä karan nousukulmaa muuttamalla. Jos karan ja moottorin väliin lisätään toinen vaihde, vielä useammat suorituskykyvaihtoehdot ovat mahdollisia samalla karamoottorityypillä.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että karamoottoria valittaessa tehokkuus saadaan kertomalla tarvittava kuorma ja nopeus keskenään. Näin saat hyvän kuvan siitä, minkätyyppisen karamoottorin tarvitset.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää teollisuuskäyttöön tarkoitettujen sähkökäyttöisten lineaaristen karamoottoreiden vaihteista, ota yhteyttä paikalliseen LINAK-tytäryhtiöön.
 

Haluatko kysyä jotakin sähkökäyttöisestä karamoottoritekniikasta?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Tilaa LINAKin uutiskirje

Seuraa karamoottoriteknologian kehitystä sekä sitä, miten tämänhetkiset megatrendit vaikuttavat siihen ja miten se vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin.