Ota yhteyttä meihin

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Meille vastuullisuus tarkoittaa keskittymistä siihen, minkä osaamme parhaiten – ja sen tekemistä oikein. Yksikään yhtiö ei voi kantaa sosiaalista vastuutaan tekemättä tietoisia ratkaisuja. Päätöksemme perustuvat terveeseen järkeen, ja niiden tavoitteena on parantaa toimintaamme vaihe vaiheelta. Sen vuoksi meidän on asetettava panostuksemme tärkeysjärjestykseen.

Seuraavat viisi osa-aluetta ovat meille erityisen tärkeitä:

We improve your life
Tämä lupaus kertoo sitoutumisestamme ihmisten hyvinvointiin ja elämään. Se näkyy kaikissa yhtiömme menettelytavoissa.

Huolehdimme toisistamme
Työtyytyväisyys ja avuliaisuus ovat keskeisiä arvojamme. Ne toteutuvat vain, mikäli työntekijöillämme on hyvät edellytykset työnsä tekemiseen. Sen vuoksi LINAK keskittyy työterveyteen ja -turvallisuuteen, emmekä hyväksy yrityksessämme syrjintää tai kiusaamista. Työpisteiden ergonomia on meillä luonnollisesti alan huippuluokkaa.

Huolehdimme ympäristöstä
Uskomme, että yhtiö voi menestyä myös toimimalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. LINAK panostaa yrityksen energiankulutuksen vähentämiseen ja pyrkii valmistamaan tuotteita, jotka rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Olemme paikallisesti sitoutuneita, mutta pidämme maailmanlaajuisen kokonaisuuden mielessämme
LINAK on ylpeä aktiivisesta roolistaan paikallisissa yhteisöissä Toimimme aktiivisesti pääkonttorimme ympäristössä Etelä-Jyllannissa sekä toimi- ja tuotantopaikkakunnillamme eri puolilla maailmaa.

Asetamme riman korkealle
LINAK odottaa paljon sekä omalta toiminnaltaan että liikekumppaneiltaan. Työntekijöille, alihankkijoille ja liikekumppaneille asettamamme odotukset selitetään Toimintaperiaatteissa ja Eettisessä ohjeistossamme. Seuraamme myös jatkuvasti niiden toteutumista.