Ota yhteyttä meihin

Työympäristöperiaatteet

LINAK haluaa luoda hyvän työympäristön:

  • Tavoitteenamme on, ettei yksikään työntekijä loukkaannu fyysisesti tai henkisesti.
  • Painotamme ennaltaehkäisevää työtä, joka on työsuojelumme perusta.
  • Pyrimme hahmottamaan hyvän työympäristön ja kehitämme toimintaamme sen mukaisesti.
  • Tuemme terveyttä edistäviä hankkeita ja toimintaa.

Vastuu työympäristöstä on yksittäisillä osastoilla.

Työympäristöorganisaation vastuulla on järjestää työympäristön toimintaan liittyvät puitteet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritys ja työntekijät toteuttavat työn yhteistyössä.