Työympäristöperiaatteet

LINAK haluaa luoda hyvän työympäristön:

  • Tavoitteenamme on, ettei yksikään työntekijä loukkaannu fyysisesti tai henkisesti.
  • Painotamme ennaltaehkäisevää työtä, joka on työsuojelumme perusta.
  • Pyrimme hahmottamaan hyvän työympäristön ja kehitämme toimintaamme sen mukaisesti.
  • Tuemme terveyttä edistäviä hankkeita ja toimintaa.

Vastuu työympäristöstä on yksittäisillä osastoilla.

Työympäristöorganisaation vastuulla on järjestää työympäristön toimintaan liittyvät puitteet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritys ja työntekijät toteuttavat työn yhteistyössä.

Tilaa LINAKin uutiskirje

Seuraa karamoottoriteknologian kehitystä sekä sitä, miten tämänhetkiset megatrendit vaikuttavat siihen ja miten se vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin.