Ota yhteyttä meihin

Käyttöehdot

Käyttöehdot koskevat LINAK A/S:n ("LINAK") omistaman www.linak.com -verkkosivuston  sekä LINAKin materiaalien ja tuotemerkkien käyttöä.

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, poistu tältä verkkosivustolta ja lopeta tuotemerkkiemme ja materiaaliemme käyttö.

LINAKin verkkosivusto
LINAK tai sen sisällöntuottajat omistavat kaikki sivuston sisältöön – kuten nimeen, logoon, tekstiin, tuotekuvauksiin, valokuviin, piirustuksiin, malleihin, ääni- ja videotiedostoihin, esityksiin, kaavioihin, ohjelmistoihin, tavaramerkkeihin ja tuotenimiin – liittyvät immateriaali- ja muut oikeudet riippumatta siitä, ovatko ne tekijänoikeuden, tuotemerkkien, palvelumerkkien, patenttien tai muiden omistusoikeuksien tai lakien suojaamia.

Sivuston tai sen osien selaaminen, lataaminen ja muunlainen digitaalinen kopiointi on sallittua vain yrityksesi sisäiseen käyttöön tai omaan henkilökohtaiseen käyttöösi.  Minkään käyttöehtojen kohdan ei voida tulkita myöntävän lupaa tai oikeutta LINAKin tai kolmannen osapuolen patenttiin tai tuotemerkkiin.

Sivuston tai sen osien luvaton käyttö, kuten kopiointi tai tuominen yleisesti saataville, voi olla rangaistavaa ja johtaa vahingonkorvausvastuuseen muun muassa tuotemerkkejä, tekijänoikeutta ja julkaisuoikeuksia koskevien lakien perusteella.

Tällä sivustolla julkaistut tiedot ovat vain yleisluontoisia, eikä niitä ole suunnattu yksittäisten henkilöiden tai yritysten erityisolosuhteisiin. Sivustolla saattaa olla linkkejä sellaisiin ulkopuolisiin verkkosivustoihin, joita LINAK ei hallinnoi ja joiden sisällöstä se ei vastaa.

LINAK ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. LINAK ei vastaa mistään sellaisista ongelmista, jotka johtuvat tämän sivuston tai ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käytöstä. LINAK ei anna mitään suoria tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tämän sivuston sisällön tarkkuudesta, virheettömyydestä tai ymmärrettävyydestä. LINAK ei missään olosuhteissa vastaa laiminlyönneistä tai muista syistä johtuvista ansioiden tai tietojen menetyksistä, eikä mistään satunnaisista, välillisistä tai muista vahingoista, korvausvaatimuksista tai tappioista. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä LINAK-tuote soveltuu hänen valitsemaansa käyttötarkoitukseen.

Tämä vastuuvapauslauseke ei rajoita sovellettavien kansallisten lakien pakottavien määräysten LINAKille tuomaa vastuuta eikä sulje vastuuta pois tapauksissa, joissa kyseinen laki ei tätä salli.

LINAKin tuotemerkit ja materiaalit
LINAK omistaa LINAK®-nimen sekä tuotenimenä että yrityksen nimenä. LINAK omistaa nuolilogon sekä erillisenä että yhdistettynä LINAK-sanaan ja muihin tuotemerkkeihin, jotka on merkitty ®- tai ™-merkillä. LINAKin tuotemerkkejä ja materiaaleja voi käyttää vain LINAKin tuotteiden yhteydessä.

LINAKin tuotemerkkejä ei saa käyttää kuvailevassa tarkoituksessa, ja niiden käytön on oltava tuotemerkkilainsäädännön ja näiden käyttöehtojen mukaista:

  • LINAK®-sanamerkki on aina kirjoitettava isoilla kirjaimilla ja sen ohessa on oltava rekisteröidystä tuotemerkistä kertova merkki.
  • LINAKin logon väreinä voivat olla vain musta/sininen, musta tai negatiivi. Logon taustan on oltava valkoinen tai LINAKin sininen tai musta.
  • Verkkosivuston vierailija suostuu olemaan hakematta omistusoikeutta ja käyttämättä, hakematta tai rekisteröimättä LINAKin tuotemerkkejä muistuttavia tuotemerkkejä.

LINAKin tuotteita kuvaavia piirroksia ja kuvia sekä LINAKin kuvia voi käyttää siinä muodossa, missä ne on esitetty, ja niitä koskevat seuraavat käyttöehdot:

  • Materiaaleja ei saa käyttää tavalla, joka voi heikentää, haitata tai muuten vahingoittaa LINAKin mainetta tai materiaalien käyttöön ja LINAKiin liittyvää liikearvoa.
  • Materiaaleja ei saa käyttää valheellisella, harhaanjohtavalla tai muulla tavoin loppukäyttäjää harhauttavalla tavalla.
  • Materiaalit on aina esitettävä ja niitä on käytettävä sellaisina kuin LINAK ne tarjoaa.
  • Materiaaleja ei saa luovuttaa muiden käytettäväksi.

LINAK pidättää oikeuden valvoa käyttöehtojen noudattamista.

Käyttöehtoihin ja muuhun verkkosivuston sisältämään tietoon ja sen käyttöön sovelletaan Tanskan lakeja lainvalintaa koskevista säännöistä riippumatta. Käyttöehdoista syntyneet ja niihin liittyvät kiistat ratkaistaan tanskalaisissa tuomioistuimissa.

Kaupankäyntiin sovelletaan LINAKin myynti- ja toimitusehtoja.

Päivitetty kesäkuussa 2019

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä