Ota yhteyttä meihin

Tuotesertifioinnit ja -todistukset

LINAK-karamoottorit ja -karamoottorijärjestelmät on suunniteltu ja testattu niitä koskevien, LINAKin tuote-eritelmissä mainittujen säännösten ja standardien mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuustietojen hallintaohjelma
LINAK on valinnut vaatimustenmukaisuudessa yhteistyökumppanikseen kolmannen osapuolen, joka hallitsee lisääntyviä vaatimuksia, automatisoi prosesseja ja toimittaa ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat pysyä vaatimustenmukaisina jatkuvasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Kolmannen osapuolen hallintaohjelmasta vastaavat ottavat yhteyttä LINAKin tavarantoimittajiin, joiden LINAK edellyttää vastaavan ilmoittamalla vaatimustenmukaisuustiedot. Ympäristötietojen kerääminen on tärkeää LINAKille, sillä haluamme välittää tiedot eteenpäin toimitusketjussamme.

Jos tarvitset apua ilmoitusten lataamisessa järjestelmiimme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa chemicalcompliance@linak.com

Säädökset, direktiivit ja lait
LINAK on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisia, suorituskykyisiä ja ympäristölle turvallisia tuotteita. Jotta saavuttaisimme tämän tavoitteen, meidän on pystyttävä mukautumaan nopeasti uusiin ympäristösäädöksiin, -direktiiveihin ja -lakeihin, kuten RoHS2:een, RoHS3:een, REACH SVHC:hen, konfliktialueiden mineraaleja koskeviin sopimuksiin ja CPSA:han.

REACH
Kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) eli REACH-asetus (asetus (EY) N:o 1907/2006) on eurooppalainen kemikaaliasetus. REACH-asetus koskee LINAKin liiketoimintaa, minkä vuoksi LINAKille toimitettavien tuotteiden on noudatettava tämän kaksi kertaa vuodessa päivitettävän säädöksen ajantasaista versiota.

LINAKin REACH-ilmoitusmalli

LINAKin REACH-ilmoitus muovipuristeista ja PCBA:sta

RoHS
RoHS (Reduction of Hazardous Substances) viittaa EU-direktiiviin 2011/65/EU ja direktiiviin 2015/863, joissa rajoitetaan vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Kaikkien LINAKille toimitettavien tuotteiden on noudatettava RoHS-direktiivin ajantasaisia vaatimuksia.

Lue lisää LINAKin REACH- ja RoHS-ilmoituksista täältä.

LINAKin RoHS-ilmoitusmalli

LINAKin RoHS-ilmoitus muovipuristeista ja PCBA:sta

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) on Kalifornian osavaltion laki, jonka nojalla yritysten on ilmoitettava kalifornialaisille syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle aiheuttavista kemikaaleista. LINAK edellyttää (soveltuvissa tapauksissa), että sen toimittajat pyrkivät poistamaan LINAKille toimittamistaan nykyisistä ja tulevista tuotteista mahdollisimman monia Proposition 65 -laissa lueteltuja aineita.

LINAKin Proposition 65 -ilmoitusmalli

Konfliktialueiden mineraalit
LINAK edellyttää konfliktialueiden mineraaleja sisältäviä komponentteja tai materiaaleja toimittavilta tavarantoimittajilta, että nämä pyrkivät aktiivisesti hankkimaan kyseiset mineraalit muualta kuin konfliktialueilta. LINAKin tavarantoimittajien on tehtävä omat RCOI-ilmoituksensa ja varmistettava huolellisuusvelvoitteen mukaisesti, etteivät mineraalit ole lähtöisin konfliktialueilta. Odotamme, että tavarantoimittajamme vaativat alihankkijoiltaan vastaavaa huolellisuutta, jotta konfliktialueiden mineraalit pystytään jäljittämään alkuperäisiin sulattoihinsa. LINAKille nyt ja tulevaisuudessa toimitetuissa tuotteissa olevat Proposition 65 -laissa mainitut aineet on lueteltava.

CPSA
Yhdysvaltain kuluttajansuojalaki (CPSA, Consumer Protection Safety Act) on julkisoikeudellinen laki, joka suojaa Yhdysvalloissa kulutustuotteiden käyttäjiä kohtuuttomalta loukkaantumisvaaralta. Yhdysvaltojen tuoteturvallisuudesta vastaava viranomainen Consumer Product Safety Commission on määrännyt, että maaleissa ja pinnoitteissa saa olla lyijyä enintään 0,009 prosenttia (90 miljoonasosaa).
Tavarantoimittajilla, joilta LINAK ostaa maalia tai pinnoitettuja osia, on (soveltuvissa tapauksissa) velvoite noudattaa tämän säädöksen vaatimuksia, joten heidän on ilmoitettava tuotteidensa lyijypitoisuus.

IECEx/ATEX
ATEX on EU-direktiivi ja IECEx on johtava standardi. Molemmissa asetetaan vaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi suunnitelluille laitteille. Räjähdyssuojatuille (Ex) toimialoille tarkoitettujen LINAK-karamoottorien osatoimittajien on noudatettava IECEx-standardin ja ATEX-direktiivin vaatimuksia.

UL
LINAKin tavarantoimittajien vastuulla on (soveltuvissa tapauksissa) varmistaa, että kaikkia LINAKin teknisissä eritelmissä määriteltyjä UL-kriittisiä komponentteja ja materiaaleja käsitellään UL:n ohjeiden mukaisesti, ja että kaikki tarvittavat tiedot pidetään ajan tasalla, jotta UL:n edustaja pääsee tarkistamaan ne helposti.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä