Ota yhteyttä meihin

Tuotesertifioinnit ja -todistukset

LINAK-karamoottorit ja -karamoottorijärjestelmät on suunniteltu ja testattu niitä koskevien säännösten ja standardien mukaisesti. Ne luetellaan LINAKin tuotteiden spesifikaatioissa.

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tietojen hallintaohjelma
LINAK on valinnut vaatimustenmukaisuudessa yhteistyökumppanikseen kolmannen osapuolen, joka hallitsee lisääntyviä vaatimuksia, automatisoi prosesseja ja toimittaa ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat pysyä vaatimustenmukaisina jatkuvasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Kolmannen osapuolen hallintaohjelmasta vastaavat ottavat yhteyttä LINAKin toimittajiin, jolloin LINAK edellyttää heitä vastaamaan kyselyihin ilmoittamalla tiedot vaatimustenmukaisuudesta. Ympäristötietojen kerääminen on tärkeää LINAKille, sillä haluamme välittää nämä tiedot eteenpäin toimitusketjussamme.

Jos tarvitset apua ilmoitusten lataamisessa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen chemicalcompliance@linak.com

Säädökset, direktiivit ja lait
LINAK on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisia, suorituskykyisiä ja ympäristölle turvallisia tuotteita. Jotta saavuttaisimme tämän tavoitteen, meidän on pystyttävä mukautumaan nopeasti uusiin ympäristösäädöksiin, -direktiiveihin ja -lakeihin, kuten RoHS2:een, RoHS3:een, REACH SVHC:hen, konfliktialueiden mineraaleja koskeviin sopimuksiin ja CPSA:han.

REACH
Kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) eli REACH-asetus (Asetus (EC) Nro 1907/2006) on eurooppalainen kemikaaliasetus. REACH-asetus koskee LINAKin liiketoimintaa, minkä vuoksi LINAKille toimitettavien tuotteiden on noudatettava tätä säädöstä myös silloin, kun sitä kaksi kertaa vuodessa päivitetään.

RoHS
RoHS (Reduction of Hazardous Substances) (Direktiivi 2002/95/EC) on vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittava direktiivi. Kaikkien LINAKille toimitettavien tuotteiden on noudatettava RoHS-direktiivin ajantasaisia vaatimuksia.

Lisätietoja LINAKin REACH- ja RoHS-ilmoituksista on luettavissa tästä.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) on Kalifornian osavaltion laki, jonka perusteella yritysten on ilmoitettava kalifornialaisille kemikaaleista, jotka aiheuttavat syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle. LINAK edellyttää, että sen toimittajat pyrkivät poistamaan LINAKille toimittamistaan nykyisistä ja tulevista tuotteista mahdollisimman monia Proposition 65 -laissa lueteltuja aineita.

Konfliktialueiden mineraalit
LINAK edellyttää konfliktialueiden mineraaleja sisältäviä komponentteja tai materiaaleja toimittavilta tavarantoimittajilta, että nämä pyrkivät aktiivisesti hankkimaan kyseiset mineraalit muualta kuin konfliktialueilta. LINAKin tavarantoimittajien on tehtävä omat RCOI-ilmoituksensa ja toimittava due diligence -prosessien mukaisesti varmistaakseen, etteivät metallit ole lähtöisin konfliktialueilta. Odotamme, että tavarantoimittajamme vaativat alihankkijoiltaan vastaavaa huolellisuutta, jotta konfliktialueiden mineraalit pystytään jäljittämään alkuperäisiin sulattoihin. LINAKille toimittamistaan nykyisistä ja tulevista tuotteista mahdollisimman monia Proposition 65 -laissa lueteltuja aineita.

CPSA
Kuluttajansuojalaki (CPSA, Consumer Protection Safety Act) on julkisoikeudellinen laki, joka suojaa Yhdysvalloissa kulutustuotteiden käyttäjiä kohtuuttomalta loukkaantumisvaaralta. Yhdysvaltojen tuoteturvallisuudesta vastaava viranomainen Consumer Product Safety Commission on määrännyt, että maaleissa ja pinnoitteissa saa olla lyijyä enintään 0,009 prosenttia (90 miljoonasosaa).
Tavarantoimittajilla, joilta LINAK ostaa maalia tai pinnoitettuja osia, on velvoite täyttää tämän säädöksen vaatimukset ja heidän on ilmoitettava tuotteidensa lyijypitoisuus.

IECEx / ATEX
ATEX on EU-direktiivi ja IECEx on johtava standardi. Molemmat määrittävät räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi suunniteltujen laitteiden vaatimuksia. Räjähdyssuojatuille (Ex) toimialoille tarkoitettujen LINAK-karamoottoreiden osatoimittajien on noudatettava IECEx-standardin ja ATEX-direktiivin vaatimuksia.

UL
LINAKin tavarantoimittajien vastuulla (soveltuvien tuotteiden osalta) on sen varmistaminen, että kaikkia LINAKin teknisissä erittelyissä määritettyjä UL-kriittisiä komponentteja ja -materiaaleja käsitellään UL:n ohjeiden mukaisesti ja kaikki tarpeelliset tiedot pidetään ajan tasalla.