Ota yhteyttä meihin

Missio ja visio

Kuvaus päämäärästä ja missiosta, visiosta ja arvoista, joiden mukaan LINAK toimii.

Päämäärämme ja missiomme
Tarjoamme elämänlaatua ja työympäristöä parantavia innovatiivisia karamoottoriratkaisuja.

Visiomme 
Haluamme olla maailman johtava innovatiivisten, sähkökäyttöisten karamoottorijärjestelmien valmistaja ydinliiketoiminta-alueillamme.

Arvomme
LINAKin vuosien saatossa saavuttamat tulokset perustuvat yhtiötämme määrittäviin arvoihin. Arvomme ovat meille hyvin tärkeitä, ja arvioimme joka toinen vuosi, miten hyvin noudatamme niitä.

 • Asiakaskeskeisyys
  Asiakkaiden kuuntelu ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen ovat avainasemassa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. LINAK haluaa olla siellä, missä asiakkaammekin ovat. Tytäryhtiöissämme ymmärretään paikallista kulttuuria, puhutaan paikallista kieltä ja ne toimivat asiakkaiden lähellä palvellakseen heitä mahdollisimman hyvin.
 • Luovuus
  Luova ajattelu on ollut alusta lähtien LINAKin toiminnan perustana. Luovuus ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä, olipa kyse sitten kokonaan uusien ratkaisujen kehittämisestä tai uusien käyttökohteiden etsimisestä jo olemassa oleville tuotteillemme. LINAK pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia, asiakkaille lisäarvoa tuottavia luovia ideoita.
 • Halu muuttua
  Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. LINAKin tavoitteena on pysyä alansa markkinajohtajana. Olemme joustavia ja tartumme innokkaasti uusiin haasteisiin ja tilaisuuksiin, jotta pystymme jatkuvasti kehittämään ja tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja.
 • Luotettavuus, avoimuus ja rehellisyys
  Toimimme aina arvojemme mukaisesti, joten asiakkaamme voivat luottaa meihin. LINAK pitää luottamukselliset tiedot luottamuksellisina. Toimintamme on avointa ja rehellistä niin yhtiön sisällä kuin asiakkaidemmekin kanssa. LINAK toimii avoimesti ja rehellisesti kaikissa päivittäiseen työhömme liittyvissä asioissa. Etsimme yhdessä parhaita ratkaisuja keskustelemalla haasteistamme.
 • Innostuneisuus ja tehokkuus
  Toimintamme perustuu innostuneiden työntekijöiden haluun tehdä parhaansa asiakkaidemme, yrityksemme ja itsensä hyväksi. Parannamme tehokkuutta soveltamalla päivittäisessä toiminnassamme LEAN-periaatteita.
 • Työtyytyväisyys ja avuliaisuus
  LINAKin tavoitteena on, että kaikki työntekijämme ovat tyytyväisiä työhönsä ja ylpeitä saavuttamistamme tuloksista. Työntekijät haluavat vaikuttaa päivittäiseen työhönsä ja odottavat saavansa siihen mahdollisuuksia. Me LINAKilla olemme kiinnostuneita toistemme hyvinvoinnista. Autamme, tuemme ja kannustamme toisiamme, jotta voimme saavuttaa vielä parempia tuloksia.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä