Ota yhteyttä meihin

Tavarantoimittajiin kohdistuvat laatuodotukset 

Yhtiömme laatuosasto on maailmanlaajuinen organisaatio, joka on jaettu keskitettyyn tavarantoimittajien laatutiimiin ja tuotelinjojen laatutiimeihin, jotka toimivat LINAK A/S:n pääkonttorissa. Tehtaiden laatutiimit toimivat myös yhtiön laitoksissa Kiinassa, Slovakiassa ja Yhdysvalloissa. 
Tiimien vastuualueet ovat seuraavat: 

Keskitetty tavarantoimittajien laatutiimi (LINAK A/S)

 • Paikallisten ja maailmanlaajuisten tavarantoimittajien laatusopimukset
 • Tavarantoimittajien arviointi 
 • Paikallisten ja maailmanlaajuisten tavarantoimittajien hyväksynnät
 • Tavarantoimittajien laadunparannustoiminta
 • Tavarantoimittajien järjestelmien ja tuotehyväksyntäprosessien tarkastukset
 • Kansainvälisten tavarantoimittajien laatuperiaatteet ja menettelyt

Tehtaiden laatutiimit (LINAK A/S)

 • Paikallisten ja kansainvälisten tavarantoimittajien laatusopimus
 • Tavarantoimittajien arviointi
 • Paikallisten ja kansainvälisten tavarantoimittajien hyväksynnät
 • Tavarantoimittajien laadunparannustoiminta
 • Tavarantoimittajien järjestelmien ja tuotehyväksyntäprosessien tarkastukset
 • Vaatimustenvastaavuuden käsittely ja kirjaaminen
 • Saapuvien tuotteiden tarkastukset

Tuotelinjojen laatutiimit (LINAK US, - Slovakia, - Kiina)

 • Tavarantoimittajien laadunparannustoiminta
 • Tavarantoimittajien tuotehyväksyntäprosessien tarkastukset
 • Vaatimustenvastaavuuden käsittely ja kirjaaminen
 • Saapuvien tuotteiden tarkastukset

Jos et ole varma, kuka LINAKin laatutyöntekijöistä on oikea yhteyshenkilö, ota yhteyttä osien ostajaan. Hän pystyy aina antamaan asiasta vastaavan LINAKin laatutyöntekijän yhteystiedot.

Tavarantoimittajan laatuopas 
Kaikkien tavarantoimittajien/yritysten, jotka käyvät kauppaa tai haluavat käydä kauppaa yhtiömme kanssa, odotetaan noudattavan LINAKin alihankkijoiden laatuoppaassa annettuja ohjeita. Tässä oppaassa selitetään, miten LINAK harjoittaa liiketoimintaa tavarantoimittajien kanssa esimerkiksi valvontaan, arviointeihin, kelpuutuksen edellytyksiin, perusvaatimuksiin ja tavarantoimittajasuhteiden hoitamiseen liittyen. Tavarantoimittajan laatusopimus, jonka toisena osapuolena on LINAK, perustuu tavarantoimittajan laatuoppaassa kuvattuihin vaatimuksiin. 

Tuotehyväksyntäprosessin vaatimukset 
Tuotehyväksyntäprosessi (PPAP, Production Part Approval Process) on laadunvalvontaprosessi, jota LINAK käyttää. Tuotehyväksyntäprosessilla varmistetaan, että tavarantoimittaja kykenee valmistamaan teknisen erittelyn mukaisen tuotteen ja pystyy ylläpitämään vaadittua tuotantonopeutta. 
Tuotehyväksyntäprosessin aikana valmistellaan useita asiakirjoja, jotka kootaan tuotehyväksyntäpaketiksi. 

Tavarantoimittajan muutospyyntö
Jos tavarantoimittaja tekee muutoksia tuotantoon, tuotantopaikkaan, omiin alihankkijoihinsa tai muihin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen muotoon, sopivuuteen ja/tai toimintaan, tavarantoimittajan on täytettävä tavarantoimittajan muutospyyntölomake. Tuotteen valmistuttua tavarantoimittajan on lähetettävä pyyntö sähköpostilla henkilölle, jonka vastuulla tuote on yhtiössämme. Jos et ole varma tuotevastaavasta, kysy asiasta yhtiömme osien ostajalta.    

SCAR – 8D-ilmoitus
Kun tuotteessa havaitaan kriittisiä tai laajoja vaatimustenvastaisuuksia, LINAK laatii vaatimustenvastaisuusilmoituksen. Tavarantoimittajan on sen perusteella laadittava tavarantoimittajan korjaustoimi-ilmoitus (SCAR, Supplier Corrective Action Report), joka perustuu 8D-ongelmanratkaisuperiaatteisiin. Ilmoituksen on sisällettävä syyt poikkeamiin ja toimet, joilla ongelman uusiutuminen pyritään välttämään. 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä