Ota yhteyttä meihin

Laadukkaat järjestelmät

LINAK® suunnittelee ja valmistaa erityyppisiä sähkökäyttöisiä nostopilareita. Niitä on saatavana eri nopeuksilla, iskunpituuksilla ja voimilla, ja ne soveltuvat ihanteellisesti korkeussäädettäviin pöytiin. Niitä käytetään yleisesti myös terveydenhoitolaitteissa ja erilaisissa teollisissa tuotantolaitoksissa.

LINAKin ratkaisut ovat aina kokonaisia järjestelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että toimitamme asiakkaille käyttökohteesta riippumatta aina kokonaisen järjestelmän nostopilareineen, käsi- tai pöytäohjaimineen, lisävarusteineen, kaapeleineen jne.

LINAK-nostopilarit kestävät kansainvälisen vertailun luotettavissa, hiljaisissa ja energiatehokkaissa korkeudensäätöratkaisuissa. Ne ovat tyylikkäästi suunniteltuja sekä erittäin helppoja asentaa ja integroida.

Laajasta ja kattavasta tuotevalikoimastamme on helppo löytää juuri oikeanlainen nostopilari yrityksesi valmistamiin tuotteisiin. Paitsi että valikoimassa on runsaasti valinnanvaraa, nostopilarit voidaan myös mukauttaa yrityksesi tarpeisiin.

Meillä on neljä tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa, joten voimme valmistaa ja toimittaa mukautetut järjestelmät nopeasti. Ota meihin yhteyttä, jos haluat aloittaa nostopilariratkaisun kehittämisen yrityksesi säätöratkaisutarpeisiin.

 

Nostopilarien liiketoiminta-alueet

Nostopilareita on kaikkialla – kodeissa, toimistoissa, sairaaloissa, tehtaissa ja monissa muissa paikoissa. Ne tuovat monipuolisia säätötoimintoja kalusteisiin ja laitteisiin – pienistä, erittäin tarkoista säätöliikkeistä aina voimakkaisiin ja nopeisiin liikkeisiin. Nostopilarien tuottama liike voi parantaa ergonomiaa aidosti kaikissa käyttöympäristöissä – ratkaisuina ne ovat siis erittäin kattavia.

Vaikka tuotteitamme käytetäänkin usein suuren mittaluokan käyttökohteissa, niillä voidaan tuoda säätötoimintoja myös pienempiin, yksilöllisiin kohteisiin. Näkösuojista aina näyttöpäätteisiin – nostopilarimme tuovat luotettavaa ja sulavaa liikettä yrityksesi tuotteisiin ja mullistavat ihmisten työskentelytapoja.

 

Toimistoihin suunniteltujen LINAK-nostopilarien historiaa

Toimistojen työskentely-ympäristöä ovat vuosien saatossa muokanneet monet suunnittelutrendit, mutta harvat niistä ovat vaikuttaneet yhtä myönteisesti yksittäisten käyttäjien arkeen kuin sähkökäyttöiset korkeussäädettävät työpöydät. Vaikka seisten käytettäviä työ- ja muita pöytiä on ollut tarjolla jo vuosisatoja, sähkökäyttöisissä korkeussäädettävissä työpöydissä käytetty teknologia kehitettiin vasta pari vuosikymmentä sitten.

Vuoden 1998 loppupuolella LINAK yllätti koko toimialan julkistamalla kaikkien aikojen ensimmäisen sähkökäyttöisen järjestelmäkokonaisuuden korkeussäädettäviin työpöytiin. Järjestelmään sisältyi korkeuden säätämistä helpottava pöydän säätökytkin, liikkeiden saumattomuuden varmistava edistyksellinen ohjausyksikkö sekä vallankumouksellinen ”sähkökäyttöinen jalka”, DESK LIFT 1 (DL1). LINAK on senkin jälkeen innovoinut monia uutuuksia toimistokalusteisiin. LINAK auttaa mielellään, tarvitsipa yrityksesi sitten kehittyneitä säätötoimintoja kehittämäänsä täysin uudenlaiseen toimistokalusteeseen tai entistä laadukkaampaa järjestelmää olemassa oleviin pöytämalleihinsa.

 

Nostopilarit työpöytiin

Säädettävien pöytien ja työpöytien sähkökäyttöiset nostopilarit alkavat olla yhä tavallisempia nykyaikaisissa toimistoissa, joissa ergonomia on tärkeä osa työtyytyväisyyttä ja tehokasta työskentelyä. Nostopilareita käytetään usein myös kokouspöydissä, lennonvalvojien työpisteissä, pörssimeklarien työasemissa ja jopa keittiöissä.

Sähkökäyttöisiä lineaarisia nostopilareita kutsutaan usein pöytien ”jaloiksi”, ja niiden avulla työpöytiä voidaan säätää sulavasti, jotta käyttäjien olisi helpompi vaihtaa istumisen ja seisomisen välillä työskentelyn aikana. Teleskooppiset nostopilarit voivat olla joko kaksi- tai kolmiosaisia, jotta korkeudensäätöön olisi enemmän vaihtoehtoja.

Ne voidaan asentaa kalusteeseen joko yksittäisinä pilareina tai kahden, kolmen tai neljän pilarin rinnakkaisajojärjestelminä. Moniajojärjestelmissä (multi-parallel) voi olla jopa 16 nostopilaria sarjaan kytkettyinä.

Pilarit ovat vakiona valkoisia, mustia tai harmaita, ja yrityksesi voi halutessaan valita myös oman värinsä.

 

Moottorikotelolla varustetut sähkökäyttöiset nostopilarit seisten käytettäviin työpöytiin

Moottorikotelollisten sähkökäyttöisten LINAK-nostopilarien tärkeimpiä etuja on, että ne kaikki sopivat samoihin runkoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että pilarimallin valinta ei vaikuta runkomallin valintaan. Näin kalustevalmistajat saavat enemmän suunnittelunvapautta.

Lisäksi valmistaja voi valita haluamansa profiilin, värin, kokoonpanon, korkeuden, kuormituksen, nopeuden, liukujohteet ja integroidut ominaisuudet. LINAK-nostopilarit on myös suunniteltu helposti asennettaviksi kalusteisiin.

Tutustu järjestelmään sisältyvään tuotevalikoimaan järjestelmäsivulla.

Moottorikotelollisia nostopilareita käyttävä työpöytäjärjestelmä

 

Sähkökäyttöiset inline-nostopilarit seisten käytettäviin työpöytiin

LINAKin inline-nostopilarivalikoiman suurin etu on sen tuoma vapaus pöytärunkojen suunnittelijoille. Inline-nostopilarit on suunniteltu erityisesti poikittaispalkittomille työpöydille, jotta jalkatilaa jäisi mahdollisimman paljon ja jotta suunnittelijat saisivat enemmän vapautta. Niitä käytetään usein myös lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa.

Tutustu järjestelmään sisältyvään tuotevalikoimaan järjestelmäsivulla.

DESKLINE-inline-nostopilarijärjestelmä

 

Nostopilarit terveydenhuollon käyttökohteisiin

LINAKin nostopilareita käytetään usein sairaaloissa ja terveyskeskuksissa esimerkiksi röntgenlaitteidenleikkauspöytien tai hammaslääkärintuolien säätötoimintoihin.

Sähkökäyttöiset nostopilarit helpottavat laitteiden säätämistä merkittävästi, joten henkilökunnan ei tarvitse käyttää niin paljon käsivoimiaan eikä työskennellä huonoissa asennoissa pitkien ja raskaiden työpäivien aikana.

Jos nostovoimaa tarvitaan tavallista enemmän, LC3:n kaltaiset nostopilarit voivat auttaa, sillä niiden työntövoima on jopa 6 000 N (612 kg). Tämä tuo lähes rajattomasti suunnittelumahdollisuuksia.

 

Nostopilarit teollisuuskäyttöön

Ergonomia on tärkeää myös teollisuudessa – työpisteistä aina liukuhihnoihin, kokoonpanolinjoihin ja työntekijöiden käyttämiin robotteihin. Tästä syystä asiakkaamme ovatkin olleet erittäin kiinnostuneita liike- ja säätötoimintojen käyttöönotosta tehtaissaan.

Työskentelytasojen oikea korkeus parantaa ergonomiaa merkittävästi, ja vähemmän ergonomiset nostotyöt voidaan antaa cobotti-yhteistyörobottien tehtäväksi. Nämä ovat vain esimerkkejä tavoista, joilla nostopilarit voidaan integroida materiaalinkäsittelyratkaisuihin ja tuotantolaitoksiin ergonomian ja tehokkuuden parantamiseksi.

Sähkökäyttöiset nostopilarit teollisuuden työpisteisiin, liukuhihnoille, kokoonpanolinjoille ja lavakuormaajiin.

 

Nostopilarit TV- ja näyttötelineisiin

Sähkökäyttöiset LINAK-nostopilarit auttavat niin suurikokoisten kuin pientenkin näyttöjen ja kuvaruutujen korkeudensäädössä. Sähkökäyttöisiä nostopilareita käytetään usein näyttö- ja laitetelineissä, varsinkin auditorioissa, esittelytiloissa, kokous- ja neuvotteluhuoneissa sekä kotitalouksissa.

Kun näyttö- ja laitetelineisiin lisätään sähkökäyttöinen säätöjärjestelmä, niin käyttäjien kuin yleisönkin ergonomia paranee ja telineitä voidaan säätää lähes äänettömästi. Lisäksi näyttö- ja laitetelineiden akkuratkaisut helpottavat niiden siirtämistä käyttöpaikasta toiseen. Kompaktit järjestelmät parantavat myös sellaisten laitteiden käytettävyyttä, joita ei paljon siirrellä. Esimerkiksi TV-nostimet on pienikokoisten järjestelmien ansiosta entistä helpompi integroida erilaisiin kalusteisiin.

Sähkökäyttöiset nostopilarit teollisuuden työpisteisiin, liukuhihnoille, kokoonpanolinjoille ja lavakuormaajiin.

 

Nostopilarit valvomopöytiin

Sähkökäyttöiset nostopilarit parantavat valvomoiden valvonta- ja ohjaamopöytien ergonomiaa merkittävästi. Tällaisten suhteellisten painavien kohteiden säätäminen valvomoissa edellyttää voimaa ja tarkkuutta, ja juuri niitä sähkökäyttöiset nostopilarit tarjoavatkin. Kun tällaisiin kriittisen tärkeisiin kohteisiin integroidaan sähköiset säätötoiminnot, käyttäjien ergonomia ja työskentelyolosuhteet paranevat.

 

Nostopilarit teknisiin työpisteisiin

Sähkökäyttöiset nostopilarit parantavat myös erilaisten teknisten työpisteiden, kuten pörssimeklarien työasemien, ergonomiaa. Miellyttävä ja ergonominen työpiste on ensiarvoisen tärkeä tällaisissa stressaavissa työympäristöissä, joissa keskittymiskyvyn on oltava huipussaan tuntikausia, ja tämä puolestaan lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

 

Nostopilarien testaaminen

Tiedämme, miten tärkeää suorituskyky on asiakkaillemme nostopilarien käyttökohteissa. Teemme monenlaisia nostopilarien äärirajoja koettelevia testejä, jotta voisimme varmistaa, että tuotteidemme suorituskyky on paras mahdollinen koko niiden käyttöiän.

Oikeanlaisen tasapainon löytäminen liikkeen yhteydessä muodostuvan kitkan ja taipumien välillä sekä toleranssien valvonta ovat ensiarvoisen tärkeitä nostopilarien tuotannossa. LINAK haluaa minimoida sekä kitkan että taipumat. Tämä pitää nostopilarit vakaina nyt ja tulevaisuudessa. Jotta asiakkaamme voisivat olla varmoja ratkaisujemme luotettavuudesta, kaikkien LINAK-nostopilarien vakaus testataan perusteellisesti. Näin varmistamme jokaisen toimittamamme tuotteen luotettavuuden ja suorituskyvyn.

Kaikkien LINAK-nostopilarien on läpäistävä täysi toimintatesti jo tehtaalla, joten asiakkaalle toimitetaan tuote, joka toimii luotettavasti vuosikausia. Saat lisätietoja karamoottoreillemme tehtävistä suoritus-, sietokyky- ja kestävyystesteistä Laajamittainen testaus – teollisuuskäyttöön tarkoitettu karamoottori, johon voi luottaa -sivulta.

Lue lisää LINAK-tuotteiden laadusta.

Mikä sähkökäyttöinen nostopilari on?

LINAK-nostopilarit ovat huipputeknisiä sähkökäyttöisiä laitteita, jotka muuttavat matalajännitteisten DC-moottorien pyörivän liikkeen lineaariseksi työntö-/vetoliikkeeksi. Nostopilarimme on suunniteltu nykyaikaisten työpöytien, toimistopöytien, erilaisten työpisteiden sekä sairaaloiden ja terveydenhuollon hoito- ja tutkimuspöytien ja monien muiden kohteiden korkeudensäätöön tyylistä tinkimättä.

Toimistotyöntekijä istuu ja seisoo työpöytänsä ääressä. DL1: LINAKin kehittämä mullistava ”sähkökäyttöinen jalka” työpöytiin.

Miten korkeussäädettävien pöytien ja työpöytien sähkökäyttöiset nostopilarit toimivat?

Sähkökäyttöiset LINAK-nostopilarit tuovat korkeudensäätötoiminnot erilaisiin säädettäviin kalusteisiin ja moniin muihinkin käyttökohteisiin. Nostopilarien säätämiseen tarvitaan aina kokonainen järjestelmä, johon sisältyvät nostopilarit, ohjausyksikkö CBD6S ja säädin tai pöytäohjain korkeudensäätöön.

Järjestelmä on lisäksi liitettävä sähköverkkoon.

Moottorikotelollisia nostopilareita käyttävä työpöytäjärjestelmä

Minkätyyppisiä nostopilareita toimistopöytiin on saatavilla?

LINAKilla on kahdentyyppisiä nostopilareita korkeussäädettäviin pöytiin ja työpöytiin. Nostopilarijärjestelmämme ovat joko moottorikoteloituja tai inline-tyyppisiä.

Saat lisätietoja näistä vaihtoehdoista alla olevista linkeistä.

 

Millaisia profiileita työpöytien nostopilareihin on saatavilla?

Nostopilareihin on saatavilla useita erilaisia profiileja yksilöllisiä pöydänjalkoja varten – ja itse pilarit ovat saatavana 2- tai 3-osaisina.

Pyöreä

Edullinen pyöreäprofiilinen sähkökäyttöinen nostopilari DL8 työpöytiinDL8

Suorakulmainen

Sähkökäyttöinen nostopilari DL5 tyylikkäisiin työpöytiinDL5

Neliönmuotoinen

Huomaamattomia liukujohteita käyttävä musta suorakulmainen nostopilari DL17 yksilöllisiin pöytiinDL17

 

Tutustu säädettävien työpöytien sähkökäyttöisten nostopilarien koko valikoimaan ja erilaisiin profiileihin täällä.

Miten sähköisesti korkeussäädettävää työpöytää säädetään?

LINAKilla on laaja ohjainvalikoima, josta löytyy sopiva vaihtoehto eri käyttökohteisiin:

 • Perinteinen ohjain: DP ja DP1 CS
  Perinteiset ohjaimet asennetaan pöytälevyn alle, ja niissä on tyylikkäät perinteiset nosto- ja laskupainikkeet sekä muutaman muistipaikan tallennusmahdollisuus.
 • Helppokäyttöinen ohjain: DPA, DPB, DPG ja DPH
  Helppokäyttöiset ohjaimemme ovat huomaamattomia pöytäohjaimia, jotka asennetaan pöytälevyn alle pöydän nostamista ja laskemista varten.
 • Hipaisunäytöllinen ohjain: DPT
  Hipaisunäytöllinen ohjaimemme on integroitu pöytälevyyn, jolloin kosketuspainikkeet ovat helposti käytettävissä. Ohjaimeen sisältyy myös muistipaikkatoiminto, ja näytössä näytetään pöydän korkeus, diagnostiikkatiedot ja mahdolliset virhekoodit.
 • Intuitiivinen ohjain Bluetooth-yhteydellä: DPG1M, DPG1C ja DPG1B
  Bluetooth-yhteyttä käyttävät intuitiiviset ohjaimemme asennetaan pöytälevyn alle ja aktivoidaan kallistamalla. Niihin on integroitu muistutustoiminto ja valot, jotta korkeussäädettävän pöydän kaikkia ominaisuuksia voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti.
 • Desk Control -sovellus
  Desk Control -sovellus kommunikoi pöytäohjaimen kanssa, jotta korkeussäädettävän työpöydän käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta. Kannustavat ilmoitukset ja tilastot

Mikä työpöydän törmäyssuoja on?

Korkeussäädettävän työpöydän törmäyssuoja on toiminto, joka estää pöydän liikkeen, jos se osuu johonkin pöytää nostettaessa tai laskettaessa. Törmäyssuoja-anturi pysäyttää pöydän ja siirtää sitä hieman takaisinpäin. Tämän tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja.

Saat lisätietoja törmäyssuojaratkaisuistamme alla olevista linkeistä:

Miten työpöytää voi mukauttaa?

Nostopilarimme tuovat suunnittelijoille runsaasti suunnittelunvapautta muun muassa siksi, että niiden profiili- ja värivalikoimat ovat monipuolisia.

Lue lisää mukautusvaihtoehdoista.

Yrityksellämme on uusi projekti. Keneen otan yhteyttä?

Keskustelemme mielellämme uusista projekteista. Paras tapa aloittaa on täyttää yhteydenottolomakkeemme.

Tiedostot

DESKLINE-tuotevalikoima

Jos valmistat pöytiä tai myyntitiskejä, joiden ääressä työskennellään, korkeussäädettävä sähkökäyttöinen karamoottoriratkaisu tarjoaa joustavan tavan parantaa kilpailukykyä ja tehostaa liiketoimintaa.

TECHLINE-tuotevalikoima

Tutustu kestäviin ja voimakkaisiin TECHLINE-tuotteisiin. Rakennettu kestämään kovaa käyttöä ja ankaria olosuhteita.

MEDLINE & CARELINE -tuotevalikoima

Tutustu innovatiivisiin MEDLINE & CARELINE -tuotteisiin, jotka tekevät sairaala- ja terveydenhoitolaitteista entistä parempia.

Tuotteidemme käyttökohteet

LINAK® valmistaa sähkökäyttöisiä lineaarisia karamoottorijärjestelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa tasaista liikettä hyvin monenlaisissa käyttökohteissa. LINAK-tuotteita käytetään niin terveydenhuollossa, maataloudessa, säädettävissä kotisängyissä, toimistokalusteissa kuin teollisuusautomaatiossakin.

Tutustu LINAK-tuotteisiin ja niiden monipuolisiin käyttökohteisiin.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä