Ota yhteyttä meihin

Tietoa tavarantoimittajille

Tietoa tavarantoimittajille

Tämä sivu on tarkoitettu yhtiön nykyisille ja tuleville tavarantoimittajille. Täältä tavarantoimittajat löytävät hyödyllistä tietoa sekä toimintatavat, joita LINAK edellyttää tavarantoimittajiltaan. 

Laatuvaatimukset tavarantoimittajille
LINAK odottaa, että tavarantoimittaja pystyy takaamaan ensiluokkaisen laadun laadunvalvonnallaan ja ohjausjärjestelmällään. 

  • LINAK tekee hankintansa nollavirheperiaatteella. 
  • Yhtiön tavarantoimittajien on ylläpidettävä laatujärjestelmää, joka täyttää ISO9001-, TS16949-, ISO13485- tai vastaavat vaatimukset.
  • Yhtiön tavarantoimittajien on allekirjoitettava laatusopimus ja noudatettava sitä.

Tavarantoimittajan laatua koskevat arvot
Tavarantoimittajan laatuarvoissa selitetään, miten toteutamme tavarantoimittajiamme koskevia laatuperiaatteitamme.
Tavarantoimittajan laatuarvojen avulla LINAK ja tavarantoimittajat pystyvät yhdenmukaistamaan 
odotuksensa ja asenteensa. Tämä parantaa laatua ja minimoi laadun kustannukset.

LINAK pyrkii noudattamaan seuraavaa kuutta tavarantoimittajan laatua koskevaa arvoa:

  • Selkeät ja ymmärrettävät vaatimukset.
  • Tavarantoimittajiemme tulee kyetä jatkuvasti täyttämään vaatimukset, jotka LINAK on asettanut. 
  • Tavarantoimittajamme pyrkivät jatkuvasti parantamaan toimintaansa.
  • Tehokas yhteydenpito tavarantoimittajiemme kanssa.
  • Maailmanlaajuinen kumppanuussuhde tavarantoimittajiemme kanssa.
  • LINAKin tavarantoimittajiin kohdistuvat odotukset selostetaan yhtiön toimintaperiaatteissa. (Tavarantoimittajien on noudatettava LINAKin toimintaperiaatteita.)

LINAK SIS
LINAK SIS (Supplier Information System, alihankkijoiden tietojärjestelmä) on SharePoint-verkkopalvelu tavarantoimittajan ja yhtiömme välillä. LINAK SIS -järjestelmän avulla tavarantoimittaja ja LINAK voivat välittää asiakirjoja toisilleen. LINAK lähettää mahdolliset Engineering Change Order- (ECO) ja Engineering Change Notice (ECN) -ilmoitukset LINAK SIS -järjestelmän välityksellä. SIS on mahdollinen kanava myös RFQ-asiakirjoille, tavarantoimittajan arviointiasiakirjoille ja muille mahdollisille asiakirjoille, joita tavarantoimittaja ja LINAK jakavat toisilleen. Kun laatusopimus on tehty, tavarantoimittaja voi ladata LINAKin spesifikaatiot SIS-järjestelmästä.

 


Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä