Ota yhteyttä meihin
Neljä LINAKin työntekijää istuu tuotantoalueen edessä.

Kestävä kehitys

LINAKin liikeidea syntyi ystävän auttamisesta, ja vuosien saatossa LINAK on kasvanut kansainväliseksi yritykseksi, joka parantaa ihmisten arkea kaikkialla maailmassa. Tarjoamme erilaisia säätöratkaisuja niin työpaikoille kuin koteihinkin. Tavoitteemme parantaa arkea ei rajoitu vain tuotteisiimme, vaan se on osa kaikkea, mitä teemme.

Toimintaamme ohjaavat tanskalaiset juuremme, sukumme perinteet ja arvomme. Emme halua valita aina helpointa reittiä, vaan oikean tien niin asiakkaidemme, henkilöstömme kuin koko maapallonkin kannalta. Vaikka kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa on aina ollut osa päätöksentekoamme, olemme varmistaneet monilla toimenpiteillä, että suurin vaikutuksemme maapalloon on ihmisten arjen parantaminen tuotteillamme.

Teimmepä sitten mitä tahansa ja työskentelimmepä sitten kenen tahansa kanssa missä tahansa maailmankolkassa, meidän kaikkien on huolehdittava ympäristöstä ja minimoitava ilmastolle aiheuttamamme haitat.

 
Bent Jensen, toimitusjohtaja ja omistaja, LINAK A/S

Teimme vuonna 2012 perheeni kanssa LINAKin® tulevaisuuden kannalta merkittävän päätöksen. Käynnistimme sukupolvenvaihdoksen, jolla varmistetaan, että LINAK on jatkossakin perheyritys tuttuine arvoineen. Teemme sijoituksia pitkällä tähtäimellä. LINAK on sitoutunut sekä henkilöstöönsä että lähiympäristöönsä, ja siksi pidämmekin sekä pääkonttorimme että tuotantomme Tanskassa ja tuemme paikallisen yhteisön toimintaa. Sitoudumme samalla tavoin myös asiakkaisiimme, sillä he ovat olemassaolomme syy.

Bent Jensen, toimitusjohtaja ja omistaja, LINAK A/S
 

32%

vähemmän maakaasunkulutusta pääkonttorissamme vuodesta 2010 alkaen

9,1 vuotta

kokemusta keskimäärin LINAKilla maailmanlaajuisesti (2023)

94%

työntekijöistämme katsoo, että työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino on yrityksessämme erinomainen (2022)

 
 

Sanoista tekoihin

Perusteellisen olennaisuusarvioinnin jälkeen päätimme keskittyä kestävän kehityksen hankkeissamme kuuteen ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan (Environment, Social, and Governance, ESG) osa-alueeseen, jotka tukevat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Sisällyttämällä nämä hankkeet kaikkeen toimintaamme – tuotekehityksestä ja liiketoiminnoista aina toimitusketjuun ja yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa – voimme vaikuttaa vielä entistäkin enemmän ympäristöasioihin ja niihin ihmisiin, joiden arkea tuotteemme helpottavat eri puolilla maailmaa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden logoLINAK tukee kestävän kehityksen tavoitteita

 
LINAKin keskeiset hankkeet
Ympäristö

Kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden logot

Hiilidioksidipäästöt – toimintojemme (scope 1 ja 2) ja hankkimiemme komponenttien, logistiikkamme sekä tuotteiden käytön ynnä muiden aiheuttamat päästöt (scope 3).

Tuotesuunnittelu ja kiertotalous – tuotteiden ja niiden suunnittelun vaikutus lisäarvon säilyttämiseen ja jätteiden vähentämiseen.

Resurssien käyttö ja kiertotalous – resurssien käytön, pakkausten ja jätehuollon vaikutukset ja siirtyminen kiertotalouden mukaisiin resursseihin ja jätteettömyyteen.

Yhteiskunta

Kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisten asioiden logot

Henkilöstön sitoutuminenyhteishengen taso ja henkilöstön sitoutuminen työhönsä ja organisaatioomme sekä motivoivan työympäristön, tuottavuuden ja yleisen työtyytyväisyyden lisääminen yhteisöllisyyden tunteen kautta.  

Hallinto

Kestävän kehityksen ja hallinnollisten asioiden logot

Kestävä toimitusketju – hankintojen ja toimitusketjujen vastuullinen hallinta, johon sisältyy myös ympäristö- ja ihmisoikeusasioihin liittyvien riskien ehkäiseminen ja toimitusketjujen geopoliittisten riskien hallinta.

Asiakkaiden ESG-odotukset – kyky mukautua asiakkaiden kasvaviin odotuksiin vastuullisuudesta, ja strategioiden ja ratkaisujen kehittäminen vaatimuksiin vastaamiseksi.

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä