Ota yhteyttä meihin

Konfliktialueiden mineraaleja koskeva Dodd-Frank-laki:

Taustaa

Elokuussa 2012 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC (Securities and Exchange Commission) hyväksyi lopullisen säädöksen koskien konfliktialueiden mineraalien hankkimista Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain kohdan 1502 määritelmän mukaisesti. Tämä säädös koskee julkisesti noteerattuja yhdysvaltalaisia yrityksiä, ja sen perusteella näiden yritysten on ilmoitettava vuosittain Kongon demokraattisesta tasavallasta hankkimiensa konfliktialueiden mineraalien käytöstä SEC:lle.
Yhdysvaltain kongressi hyväksyi Dodd-Frank-lain, koska Kongon demokraattisen tasavallan ja naapurimaiden mineraalien hyödyntämisen ja kaupan pelättiin rahoittavan aseistettuja ryhmiä ja siten ruokkivan alueella käynnissä olevia konflikteja. Monien lähteiden mukaan aseistetut ryhmät taistelevat kaivosten hallinnasta sekä käyttävät pakkotyövoimaa mineraalien louhintaan ja siirtämiseen. Näistä laittomista toimista saadut tulot ruokkivat konflikteja Kongon demokraattisen tasavallan alueella ja pahentavat kehittyvää humanitaarista kriisiä.

SEC:n lopullisen säädöksen piirissä olevat konfliktialueiden mineraalit ovat tina, tantaali, volframi ja kulta (3TG) malmina ja jalostettuna. Säädökseen liittyvät maat ovat Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-Sudan, Ruanda, Uganda, Sambia, Angola, Burundi ja Tansania. 

Dodd-Frank-laki koskee vain Yhdysvalloissa julkisesti noteerattuja yrityksiä, mutta niiden tavarantoimittajat osallistuvat lain noudattamisen varmistamiseen sopimusvelvoitteen nojalla. 

Mitä toimia Yhdysvalloissa julkisesti noteeratulta yritykseltä edellytetään? 

Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten, jotka käyttävät tuotteissaan jotakin 3TG-metalleista, on tehtävä RCOI-alkuperäselvitys (Reasonable Country of Origin Inquiry). Selvitys on tehtävä vilpittömästi ja siitä on käytävä ilmi, ovatko mitkään konfliktialueiden mineraaleista lähtöisin lain piiriin kuuluvista maista vai romu- tai kierrätyslähteistä. Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on lähetettävä SEC:lle vuosittain konfliktialueiden mineraali-ilmoitus (Conflict Minerals Report), jossa kuvaillaan RCOI-prosessi ja sen tulokset.
Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on selvitettävä konfliktialueiden mineraaliensa lähde ja toimitusketju due diligence -prosessien mukaisesti, jos on syytä uskoa, että mineraalit ovat lähtöisin lain piiriin kuuluvista maista eivätkä mineraalit ole lähtöisin romu- tai kierrätyslähteistä.

SEC luokittelee Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten tuotteet seuraavasti: ”DRC Conflict Free”, ”Not DRC Conflict Free”, ”DRC Conflict Undeterminable” tai ”Recycled, or Scrap Due Diligence”. Yhdysvalloissa julkisesti noteeratut yritykset jättivät ensimmäisen konfliktialueiden mineraali-ilmoituksensa SEC:lle 31.5.2014 (kalenterivuodelta 2013), ja sen jälkeen ilmoitus on tehtävä vuosittain. 

Miten tämä vaikuttaa Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten toimitusketjuun?

Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on ilmoitettava täydelliset tiedot tuotteittensa konfliktialueiden mineraalisisällöstä ja niiden alkuperästä, mikä puolestaan edellyttää, että alihankkijat ilmoittavat toimittamiensa tuotteiden konfliktialueiden mineraalisisällön ja niiden alkuperän tai alihankkijoiden on pystyttävä ilmoittamaan, ettei asiakkaalle toimitettujen tuotteiden valmistuksessa ole käytetty Kongon demokraattisen tasavallan konfliktialueelta peräisin olevia mineraaleja. 

Vaikka Dodd-Frank-laki koskee vain Yhdysvalloissa julkisesti noteerattuja yrityksiä, niiden alihankkijoina toimivien yritysten on jätettävä RCOI-ilmoitus ja selvitettävä konfliktimineraalien alkuperä asianmukaisen huolellisesti. 

LINAK ja konfliktialueiden mineraaleihin liittyvä toiminta

LINAK pyrkii aina julkaisemaan tuotteissamme käytettyjen 3TG-metallien (tina, tantaali, volframi ja kulta) alkuperän. Maailmanlaajuinen toimitusketjumme on kuitenkin niin laaja ja monimutkainen, että meillä menee jonkin aikaa, ennen kuin pystymme järjestämään yhdysvaltalaisille asiakkaillemme kaikki tiedot, joita he tarvitsevat ilmoitusvelvollisuuksiensa täyttämiseen.

LINAK on ryhtynyt seuraaviin toimiin:

  • Olemme laatineet periaatteet, joissa jäsennellään periaatteemme ja sitoumuksemme muualta kuin konfliktialueilta hankittujen metallien käyttämiseen.
  • Toteutamme parhaillaan RCOI-prosessia (Reasonable Country of Origin Inquiry), jolla selvitetään toimitusketjussamme olevat 3TG-metallit (tina, tantaali, volframi ja kulta) sekä niiden alkuperämaa asianmukaisessa laajuudessa. Näiden prosessien tavoite on selvittää toimitusketjussamme olevat sulatot, jotta pystymme suorittamaan due diligence -prosessin ja edistämään siten mineraalien hankkimista muualta kuin konfliktialueilta.
  • Liitämme nämä periaatteet ostoehtoihimme ja pyrimme parantamaan toimitusketjumme läpinäkyvyyttä yhteistyössä alihankkijoittemme kanssa. Tiedotamme periaatteistamme alihankkijoillemme ja tuemme alan hankkeita, joilla pyritään estämään mahdollinen konfliktialueiden mineraalien käyttö tuotteissamme. 

LINAK tukee alkuperätietoja tarjoavia kansainvälisiä tietokantajärjestelmiä ja käyttää konfliktialueiden mineraali-ilmoituslomaketta (Conflict Minerals Reporting Template). LINAK käyttää Assent Compliance -alustaa CMRT:iden keräämiseen toimitusketjusta.

Klikkaamalla tästä voit tutustua LINAKin noudattamaan konfliktialueiden mineraaleja koskevaan periaatteeseen.

LINAK vastaa asiakkaiden kysymyksiin konfliktialueiden mineraaleista konfliktialueiden mineraalien vaatimustenmukaisuustiimin osoitteessa conflictminerals@linak.com.

Tavarantoimittajiin kohdistuvat vaatimukset

LINAK edellyttää 3TG-metalleja sisältäviä komponentteja tai materiaaleja toimittavilta tavarantoimittajilta, että nämä pyrkivät aktiivisesti hankkimaan metallinsa muualta kuin konfliktialueilta. LINAKin tavarantoimittajien on tehtävä omat RCOI-ilmoituksensa ja toimittava asianmukaisen huolellisesti varmistaakseen, etteivät metallit ole lähtöisin konfliktialueilta. Odotamme, että tavarantoimittajamme vaativat omilta alihankkijoiltaan vastaavaa huolellisuutta, jotta konfliktialueiden mineraalit pystytään jäljittämään alkuperäisiin sulattoihin. 

Kaikkia tavarantoimittajia edellytetään toimittamaan LINAKille CMRT:t Assent Compliance -alustan kautta. Jos se ei ole mahdollista, LINAK edellyttää, että CMRT-ilmoitukset lähetetään suoraan konfliktialueiden mineraalien vaatimustenmukaisuustiimille osoitteeseen conflictminerals@linak.com.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä