Referenssi

Ainutlaatuinen ratkaisu hakkureihin

Kun vuodesta 1980 alkaen hakkureita valmistanut tanskalaisyritys Linddana etsi karamoottoriratkaisua TP-hakkureihinsa, yritys tarvitsi täysin uudenlaisen järjestelmän. LINAK kehitti ratkaisun, joka sopi täydellisesti Linddanan tarpeisiin. Nyt Linddanalla on patentoitu ratkaisu, jolla on erittäin tärkeä tehtävä yrityksen siirrettävissä TP-hakkureissa.

Puita kaadettaessa ja karsittaessa hakettamisesta voi olla paljon hyötyä. Paitsi että se helpottaa kuljetusta, siitä on myös hyötyä ympäristölle, sillä haketta voidaan käyttää polttoaineena. Tanskalaisyritys Linddana on perustanut liiketoimintansa tälle pohjalle, ja nykyisin yritys myy erikokoisia TP-hakkureita eri puolille Eurooppaa. Linddanan erottaa yrityksen itsensä mukaan kilpailijoista erityisesti se, että se panostaa vahvasti turvallisuuteen:

Turvallisuus on meille kaikessa toiminnassamme ensiarvoisen tärkeää. Tämä onkin välttämätöntä, sillä valmistamme erittäin tehokkaita koneita. Koneitamme ei esimerkiksi voi käynnistää, jos tarvittavia lukituksia ei ole tehty. Tämä vähentää henkilövahinkojen riskiä. Koneissamme on luonnollisesti hätäpysäyttimiä ja erilaisia katkaisimia, joten ne täyttävät kaikki hakkureita koskevan turvallisuusdirektiivin vaatimukset”, yrityksen toimitusjohtaja Hans Anker Holm kertoo. Anker Holmin mukaan hakkurit ovat monimutkaisia ja erittäin tehokkaita koneita:

Kun moottori ja roottori käynnistyvät, koneemme pystyvät tekemään jopa 40 senttiä paksuista rungoista pientä haketta erittäin nopeasti”.

Ainutlaatuinen, patentoitu karamoottoriratkaisu
Eri TP-hakkurimallit ovat eritehoisia ja niitä käytetään erilaisissa kohteissa, joten ne poikkeavat toisistaan jonkin verran myös rakenteeltaan. Joissakin hakkureissa on sisäänrakennettava karamoottori, jonka avulla kiristetään roottorin kiinnityshihnoja. Karamoottorilla varmistetaan, että hihnat ovat aina riittävän kireällä roottorin optimaalisen toiminnan kannalta.

Linddanan tarvitsema ratkaisu ei ollut mikään vakiotuote, vaan LINAK kehitti ratkaisun erikseen. Ratkaisuksi valikoitui ulkopuolisen valmistajan toimittama, erityisohjelmistoa käyttävä ohjain yhdessä LINAK-karamoottoreiden LA12 ja LA30 kanssa. Ratkaisussa karamoottorit pystyvät kiristämään hihnoja juuri sen verran kuin tarvitaan – myös hihnojen löystyessä käytön myötä.

Mielestämme LINAK-karamoottorit pidentävät koneidemme moottoreiden käyttöikää. Itse asiassa uskomme tähän ratkaisuun niin paljon, että olemme patentoineet sen”, Anker Holm toteaa.

LINAK-karamoottori TP-hakkurissa
 

Jatkuvasti kehittyvä yritys
Linddana on yritys, joka ei polje paikoillaan. Yritys valmistaa ja myy 40 työntekijän voimin noin 600 hakkuria vuodessa, ja näistä vain noin neljännes menee kotimaanmarkkinoille Tanskaan. Loput viedään erityisesti Saksaan, Ranskaan ja Englantiin. Tästä syystä yritykselle on tärkeää, että sen liikekumppanit ovat luotettavia ja toimivat kansainvälisillä markkinoilla. LINAK täyttää molemmat vaatimukset.

Linddanan tärkein kohderyhmä oli aiemmin maatalous, mutta vuoden 2019 aikana se on panostanut entistä enemmän vihertoimialoille. Linddana toimittaakin nykyisin jälleenmyyjiensä kautta hakkureita
esimerkiksi kunnille, puutarhureille, puunhoitajille, hautausmaille ja golfkentille. Näillä aloilla siirrettävät hakkurit ovat tavallista suositumpia.

Tuotevalikoimassamme on parhaillaan 20 eri mallia, ja LINAK-karamoottoreita käytetään neljässä siirrettävässä ratkaisussamme. Siirrettävien hakkureiden kysyntä on ollut selvässä nousussa, joten hankimme todennäköisesti tulevaisuudessa lisää LINAK-karamoottoreita markkinoiden vaatimusten täyttämiseksi”, Anker Holm toteaa lopuksi.

Lisätietoja Linddanasta: www.tpchipper.com.