Ota yhteyttä meihin
Teknologia & trendit

Suuret cobotit ja nostojalustat: kilpailijoita vai toisiaan täydentäviä ratkaisuja?

Cobottikuormaajien suosio on kasvanut 2020-luvulla, ja niistä on tullut tärkeä osa materiaalinkäsittelyä. Automatisoitavissa olevien pinoamistehtävien määrä on kasvanut nopeasti, samoin kuin tällaisiin tehtäviin suunniteltujen cobottikuormaajien. Viimeisimpänä lisäyksenä cobottivalikoimaan ovat ilmestyneet suurikokoiset cobotit, joiden suosio kasvaa jatkuvasti. Niiden monipuolisuus ja jopa 1,8 metrin kurottuvuuskorkeus ja yli 25 kilon hyötykuorma tekee niistä varteenotettavan vaihtoehdon pienemmille versioille.

Sähkökäyttöinen ELEVATE™-pilari ja piirros cobotista laatikoilla täytettyjen kuormalavojen välissä

Pienikokoisten cobottien kurottuvuuskorkeus on tavallisesti noin 1,3 metriä, ja niissä on käytettävä nostopilaria tai jotakin muuta korkeussäädettävää jalustaa, jotta ne ylettyisivät kuormalavojen yläosiin. Suurikokoisten cobottien tultua markkinoille voi vaikuttaa siltä, että tällaisia korkeussäädettäviä jalustoja ei enää tarvita, ja tämä pitääkin joissakin tapauksissa paikkansa.

Suuret cobottikuormaajat ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia ja pystyvät pinoamaan entistä painavampia tuotteita tavallista pidemmälle. Joissakin tapauksissa korkeussäädettäviä jalustoja tarvitaan edelleen, mutta niitä koskevat vaatimukset ovat muuttuneet, sillä suuret cobotit ovat tavallista voimakkaampia, joten jalustankin on oltava entistä vankempi.

Olemme tätä silmällä pitäen päivittäneet cobottikuormaajille suunnitellun ELEVATE™-nostopilarimme, jonka iskunpituus on jopa 1 100 mm. Suurissa coboteissa tätä pilaria voidaan työntää ulospäin jopa 900 mm, jolloin profiilien päällekkäisyys varmistaa tasapainon.

Tutustumme seuraavassa erilaisiin kokoonpanovaihtoehtoihin eri korkeuksille pinoamiseen ja painavien tavaroiden kuormaamiseen. Pohdimme myös cobottien kokoa ja arvioimme ELEVATE-nostopilaria esimerkkinä käyttäen, milloin coboteissa kannattaa käyttää korkeussäädettäviä jalustoja.

 

Koska kuormaustarpeet ovat hyvin erilaisia, myös kokoonpanovaihtoehtoja on monia. Toimittamiemme B10-tietojen perusteella on helppo selvittää, soveltuuko ELEVATE-nostopilari tiettyyn käyttökohteeseen ja onko sen arvioitu käyttöikä yhdenmukainen lavakuormaajan kanssa. Lisäksi käyttöastetietojen avulla voi arvioida, soveltuuko ELEVATE-nostopilari tietyn tuotantolinjan läpimenoaikaan. Tarkempia tietoja on käyttöohjeessa.

LINAK® ELEVATE™°-nostopilari cobottikuormaajiin

 
 

Eri kokoonpanovaihtoehtoja erilaisiin kuormausjärjestelmiin

Pinoamiskorkeus riippuu tavallisesti cobotin ja sen alustan koosta. Monissa käyttökohteissa tarvitaan kuitenkin muutakin kuin pelkkää suurempaa kurottuvuuskorkeutta, joten ihanteellista ratkaisua etsittäessä on otettava huomioon monia eri tekijöitä. Yksi tärkeimpiä tekijöitä on cobotin suunniteltu kulkureitti, sillä cobotin on toimittava tiettyjen rajojen sisällä, jottei se törmäisi ympäristössä oleviin esineisiin. Reitin ohjelmointi on sitä monimutkaisempaa, mitä suurempi cobotti on. Nostopilarin lisääminen kokoonpanoon voi helpottaa tehtävää, sillä tällöin törmäysten riski pienenee cobotin liikkuessa. Toinen tärkeä tekijä on kuormalavan koko: mitä leveämpi lava, sitä matalampi pinoamiskorkeus. Myös pinottavien laatikoiden paino ja koko ovat tärkeitä, samoin kuin tarraimen rakenne. Emme voi tämän artikkelin yhteydessä ottaa kaikkia näitä tekijöitä huomioon, joten mainitsemamme luvut ovat arvioita. Voit laatia yrityksesi käyttökohteeseen räätälöidyn arvion käyttämällä MyRobot.cloud-työkalua ja lisäämällä simulaatioon ELEVATE-nostopilarin ja Universal Robotin cobottikuormaajan.

 

Jopa 2 metriä korkeita pinoja

Jos yrityksesi haluaa pinota tavaroita 2 metrin korkeuteen, teillä on kaksi vaihtoehtoa: Helpoin tapa on valita suuri cobotti, jonka kurottuvuuskorkeus on noin 1,8 metriä, sillä tällöin voitte pinota eurolavoja 2 metriin. 1,8 metriin yltäviä cobottimalleja on monia, ja niiden hyötykuormat vaihtelevat. Tämän ratkaisun etuna on erityisesti se, että korkeussäädettävää jalustaa ei tarvita, joten lavakuormaajaan tarvitsee integroida vähemmän komponentteja. Tuotantolinjalla ei kuitenkaan välttämättä ole tilaa suurelle cobotille, tai yrityksesi suosikkibrändillä ei saata olla suurikokoisia cobotteja. Tällaisissa tapauksissa hyvä vaihtoehto on käyttää 1,3 metriin pinoavaa cobottia yhdessä 900 mm:n iskunpituudella varustetun, asennusmitaltaan 730 mm:n ELEVATE-nostopilarin kanssa. Jos lavat ovat leveitä tai pinot matalia, 730 mm:n korkeus voi olla liian suuri lavojen alemmille tasoille. Tällöin paras ratkaisu voi olla ELEVATE-nostopilari, jonka iskunpituus on 700 mm ja asennusmitta 630 mm. Pienikokoisen cobotin ja nostopilarin yhdistelmä voi myös olla edullisempi vaihtoehto.

 

Yhä korkeammalle: jopa 2,4 metriä korkeita pinoja

Jos tavarat kuljetetaan kontissa tai kuorma-autossa, haluatte todennäköisesti pinota noin 2,4 metrin korkeuteen, jotta lähetyksiin mahtuisi mahdollisimman paljon tavaraa. 2,4 metriä on konttien ja kuorma-autojen pinojen vakiokorkeus kaikkialla maailmassa. 1,8 metrin korkeuteen ylettyvät suuret cobotit eivät yksin pysty pinoamaan näin korkealle, olipa kyseessä sitten eurolava tai suurempi lava, johon pinotaan erikokoisia laatikoita. Tällöin cobotin kurottuvuuskorkeutta on kasvatettava. Jos käytätte ELEVATE-nostopilaria, jonka iskunpituus on 1 100 mm (suurin liikealue 900 mm), voitte pinota vakiokokoisia lavoja vaivattomasti jopa 2,4 metrin korkeuteen. Tämä nostopilari on yhteensopiva suurten cobottien kanssa ja pitää ne vakaina käytön aikana. Jos käytätte eurolavoja, voitte valita myös kompaktin cobottikuormaajan, jonka kurottuvuuskorkeus on 1,3 metriä. Yhdessä 1 100 mm:n iskunpituudella varustetun ELEVATE-nostopilarin kanssa voitte pinota sillä 2,4 metrin korkeuteen.

 

Yli 2,4 metrin korkeuteen pinoaminen: automaatioratkaisujen yhteensopivuuden suunnittelu

Jos käyttökohteessa on trukkien lisäksi itsenäisiä mobiilirobotteja (AMR) tai vihivaunuja (AGV), on otettava huomioon tavallista suurempi pinoamiskorkeus. Useimpien AMR- ja AGV-laitteiden tapauksessa lavojen on oltava 400 mm:n korkeudella lattiapinnasta, ja tämä on otettava huomioon kuormausjärjestelmän pinoamiskorkeutta suunniteltaessa, jotta järjestelmä olisi yhteensopiva näiden laitteiden kanssa.

Jos tarkoituksena on pinota 2,4 metrin korkeuteen, varsinaisen pinoamiskorkeuden tulisi olla 2,8 metriä, ja tähän päästään vain lisäämällä suurikokoiseen cobottiin jokin korkeudensäätöratkaisu. Kuormausjärjestelmänne yltää tähän korkeuteen eurolavoilla, jos käytätte ELEVATE-nostopilaria, jonka iskunpituus on 1 100 mm (ja suurin liikealue 900 mm).

Cobottikuormaaja pinoaa laatikoita AMR:n siirtämälle lavalle

 
 

Yli 25 kg painavien tavaroiden pinoaminen

Suuret cobotit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: ne, joiden hyötykuorma on enintään 20 kg ja kurottuvuuskorkeus suuri, ja ne, joiden hyötykuorma on jopa 30 kg, mutta ulottuvuus pienempi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluatte pinota yli 25 kg painavia tavaroita yli 2 metrin korkeuteen, cobottivalikoima on tavallista suppeampi, sillä kovin monilla coboteilla ei ole näin suurta hyötykuormaa näin pitkällä ulottuvuudella.

Jos yli 25 kg:n kuormia nostavan cobottinne kurottuvuuskorkeus ei täytä vaatimuksianne, voitte lisätä siihen nostopilarin. Jos käytätte 1 100 mm:n iskunpituudella varustettua ELEVATE-nostopilaria, voitte pinota suurikokoisella cobotilla mallista riippuen jopa 2,3 metrin korkeuteen. Tässä kokoonpanossa pilaria voidaan ajaa ulospäin jopa 900 mm, jolloin profiilien päällekkäisyys pitää pilarin vakaana huolimatta siitä, että suurikokoisella cobotilla on tavallista suurempi käyttövoima.

Jos haluat lisätietoja cobottikuormaajille suunnitellusta ELEVATE-nostopilarista, vieraile käyttökohdesivulla tai ota yhteyttä paikalliseen LINAK®-tytäryhtiöön ja kerromme lavakuormaajallenne saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä