Ota yhteyttä meihin
Venttiilit

Jäteveden käsittely

LINAKin karamoottoriratkaisut mahdollistavat käsittelyprosessien optimoinnin, takaisinkytkennän ja jäteveden kokonaishallinnan.

Jätevesi

Jäteveden käsittely karamoottoriratkaisujen avulla

Makean veden varannot ovat hupenemassa, joten ympäristövaikutuksiin kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota. Jäteveden hallinnasta, käsittelystä ja kierrätyksestä on tullut kuuma puheenaihe, ja samalla tekninen kehitys on mahdollistanut kunnianhimoisten hankkeiden toteuttamisen. Sähkökäyttöiset lineaariset karamoottorijärjestelmät tarjoavat:

  • Helpon asennuksen ilman letkuja, kompressoreita ja pumppuja
  • Lujan ja huoltovapaan järjestelmän, jonka energiankulutus on vähäinen
  • Korkeatasoiset ohjausratkaisut, joissa on edistyneet valvonta- ja takaisinkytkentämahdollisuudet

Veden vastuulliseen käsittelyyn tarvitaan nykyään luovia ja usein innovatiivisia ratkaisuja, joissa panostetaan jäteveden sekä ilmastonmuutoksen seurauksena syntyvän ylimääräisen veden hallintaan. Jäteveden käsittelyn kehittyessä mekaanisesta ja biologisesta suodatuksesta on tulossa arkipäivää. Samalla paikallisten rankkasateiden lisääntyminen uhkaa häiritä jätevedenpuhdistamoiden elintärkeitä suodatusprosesseja.

Karamoottorit mahdollistavat valvonnan ja takaisinkytkennän
Altaat, joihin ylimääräinen vesi kerätään, ovat osa ratkaisua, jolla hallitaan järjestelmän ajoittaista kuormituksen kasvua. Älykkäät karamoottorijärjestelmät tarjoavat takaisinkytkennän piiristä, minkä lisäksi ne mahdollistavat myös venttiileiden avaamisen ja sulkemisen toimistosta – jolloin jätevettä voidaan ohjata altaisiin saumattomana prosessina. 

Kestävä ja huoltovapaa järjestelmä
Pystyäkseen olemaan kosketuksissa veden kanssa kaikkien laitteistojen on pystyttävä toimimaan ulkona kosteissa tai jopa märissä olosuhteissa. Sähkökäyttöiset lineaariset karamoottorit ovat suljettuja yksiköitä, joihin ei tarvitse yhdistää letkuja, putkia tai pumppuja. Koska niissä ei ole nesteitä tai kaasuja, ne toimivat luotettavasti niin hyytävässä pakkasessa kuin läkähdyttävässä kuumuudessakin, eikä niitä tarvitse huoltaa.

Helposti asennettava ja kustannustehokas ratkaisu
Sähkökäyttöisissä lineaarisissa karamoottoreissa on vain vähän komponentteja, joten ne ovat helppoja asentaa. Ne tarjoavat yhden kokonaisratkaisun sekä luotettavan järjestelmän, jonka käyttö on työntekijöille turvallista. Näin ollen ne ovat kustannustehokas ja muiden järjestelmien kanssa yhteensopiva ratkaisu, jossa on otettu myös ympäristönäkökulma huomioon.

Näytä enemmän
Lineaarinen karamoottori LA36
Venttiiliautomaatiojärjestelmien helppo asennus - tee se itse play-icon

Venttiiliautomaatiojärjestelmien helppo asennus - tee se itse

Sähkökäyttöiset karamoottorit jäteveden käsittelyssä – Anaerobinen mädätyskammio play-icon

Sähkökäyttöiset karamoottorit jäteveden käsittelyssä – Anaerobinen mädätyskammio

Sähkökäyttöiset karamoottorit jäteveden käsittelyssä – Fosforin talteenotto play-icon

Sähkökäyttöiset karamoottorit jäteveden käsittelyssä – Fosforin talteenotto

Sähkökäyttöiset karamoottorit jäteveden käsittelyssä – Salsnes Filter™ play-icon

Sähkökäyttöiset karamoottorit jäteveden käsittelyssä – Salsnes Filter™

Sähkökäyttöiset venttiilien toimilaiteratkaisut tehokkaaseen jäteveden käsittelyyn play-icon

Sähkökäyttöiset venttiilien toimilaiteratkaisut tehokkaaseen jäteveden käsittelyyn

Rikkoutumaton play-icon

Rikkoutumaton

Tiedostot

Venttiilien automatisointi kestävässä jäteveden käsittelyssä

Tutustu sähkökäyttöisiin LINAK®-karamoottoreihin ja siihen, miten niillä voidaan automatisoida erilaisia jäteveden käsittelyn venttiiliratkaisuja. Lue lisää energiaystävällisestä ja tehokkaasta jäteveden käsittelystä ja siitä, miten automaatio tukee siinä käytettäviä prosesseja.

Focus on wastewater treatment

Helppo valvonta ja seuranta varmistavat, että jätevesilaitokset toimivat optimaalisesti. Lue tästä esitteestä, kuinka LINAK helpottaa jäteveden käsittelyä karamoottoriratkaisuillaan.

TECHLINE-tuotevalikoima

Tutustu kestäviin ja voimakkaisiin TECHLINE-tuotteisiin. Rakennettu kestämään kovaa käyttöä ja ankaria olosuhteita.

LINAK-testien esittely

Testaamme kaikki karamoottorien komponentit perusteellisesti omassa testikeskuksessamme. Lue lisää tästä esitteestä.

Ratkaisut venttiileihin

LINAK-karamoottorit auttavat säätämään esimerkiksi jätevesien, sellun, paperin ja jätteiden virtausta tarkasti erilaisissa venttiileissä.

Näytä enemmän

Jäteveden käsittelyyn liittyvät videot

Lue lisää jätevesien käsittelyssä käytetystä sähkökäyttöisestä karamoottoriteknologiasta. Tutustu uusia ajatuksia herättäviin videoihimme.

LINAK WCU Kaapeleiden asennus play-icon

LINAK WCU: Kaapeleiden asennus

LINAK WCU Perussäädöt play-icon

LINAK WCU: Säätäminen

LINAK WCU:n vianmääritys play-icon

LINAK WCU: Vianmääritys

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä