Ota yhteyttä meihin

Ihmisarvo ja omatoimisuus

Vanhukset haluavat yhä useammin toimia itsenäisesti ja säilyttää omanarvontuntonsa huolimatta fyysisistä rajoitteista tai vammoista. Tämä kasvattaa nykyaikaisten terveydenhuollon laitteiden toimintoihin ja suunnitteluun kohdistuvia vaatimuksia. Monet ovat jopa halukkaita ostamaan laitteita itse arkensa helpottamiseksi ja riippumattomuutensa säilyttämiseksi.

Terveydenhuollon neljä keskeistä trendiä

Terveydenhuollon laitteiden suunnittelun merkitys kasvaa, kun laitteita käytetään yhä useammin kotioloissa. Hyvä esimerkki tästä on sänky. Monet eivät halua kotisänkynsä näyttävän sairaalasängyltä, vaikka siinä onkin kaikki samat toiminnot.

Kotona halutaan asua pidempään
Ihmiset elävät entistä vanhemmiksi, ja tämä on haasteellista kehollemme. Tarvitsemme yhä useammin apulaitteita, jotta pärjäisimme pidempään kotona. Haluamme luonnollisestikin olla mahdollisimman omatoimisia ja elää ihmisarvoista elämää vammoista ja rajoitteista huolimatta. Onneksi nykyteknologia tarjoaa tähän hyviä ratkaisuja. Kehitteillä on monenlaisia tuotteita, joiden ainoana tarkoituksena on helpottaa avustajia tarvitsevien ihmisten arkea.

Useimmat liikuntarajoitteisille suunnatut apulaitteet tarvitsevat jonkinlaisen säätömekanismin, ja siksi monet valmistajat integroivatkin tuotteisiinsa LINAK®-karamoottorijärjestelmän. Näin on usein esimerkiksi hoitosänkyjen tapauksessa – säätömekanismin avulla vuodepotilaat voivat vaihtaa asentoaan makuulta istuma-asentoon. Toinen esimerkki ovat nojatuolit, joiden mekanismi helpottaa seisomaan nousemista.

Digitaaliset tekniikat
Omanarvontunnon säilyttämiseen on muitakin apuneuvoja kuin säädettävät kalusteet. Myös digitaalisista verkkopohjaisista tekniikoista, kuten esineiden internetistä, on paljon hyötyä. Nykypäivänä monet kodinelektroniikkalaitteet voidaan yhdistää internetiin, mikä tekee ”älykodeista” totta. Tämä tarkoittaa sitä, että monet arkiset rutiinit voidaan hoitaa joko kaukosäätimellä tai puhekomennoilla.

Koska teknologia kehittyy jatkuvasti, tulevaisuuskin näyttää valoisalta liikuntarajoitteisten ihmisarvon ja omatoimisuuden kannalta katsottuna. Yksi tähän mennessä merkittävimmistä omatoimisuutta tukevista keksinnöistä on itseohjautuva auto. Tämän merkittävän teknologisen läpimurron ansiosta liikuntarajoitteiset voivat tulevaisuudessa siirtyä paikasta toiseen omatoimisesti, ilman avustajia.

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä