Ota yhteyttä meihin

Väestön ikääntyminen

Demografisen muutoksen myötä ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa merkittävästi. Tämä asettaa terveydenhuollolle monenlaisia haasteita, ja niihin voidaan vastata vain uusien, innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Terveydenhuollon neljä keskeistä trendiä

Tanskan tilastokeskuksen mukaan vanhusten määrä tulee kasvamaan merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yli 80-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan 150 000 henkilöllä seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja 65–79-vuotiaiden 58 000 henkilöllä vuoteen 2028 mennessä. Jos kurkistamme pidemmälle tulevaisuuteen, vuonna 2053 kymmenesosan väestöstä odotetaan olevan vähintään 80-vuotiaita.

Sairaanhoidon tarve kasvaa
Väestön ikääntyminen haastaa terveydenhuoltojärjestelmämme. Koska ikääntyminen rasittaa kehoamme, sairaanhoidon tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Valitettavasti nuorten määrä ei kasva yhtä nopeasti kuin vanhusten. Siksi terveydenhuollossa tulee olemaan henkilöstöpulaa – henkilöstö ei riitä kaikkien hoitoa tarvitsevien ikäihmisten avustamiseen. Tästä syystä uudet laitteet ja teknologiat tulevat olemaan ensisijaisen tärkeitä asianmukaisen hoidon ja avun takaamiseksi kaikille.

Uudenlaista hoitoa
Onneksi monet yritykset kehittävät uusia, hoitajien työtä helpottavia tuotteita vanhustenhoitoon. Tämä ei kuitenkaan tule tarkoittamaan hoidon vähenemistä, vaan pikemminkin päinvastoin. Ainoastaan hoitotavat muuttuvat. Apulaitteiden määrä parantaa hoitohenkilökunnan tehokkuutta ja lisää vanhusten omatoimisuutta. 

Kuten toisen trendin kuvauksessa sanotaan, hoitoa tarvitsevien henkilöiden ihmisarvon ja omatoimisuuden merkitys kasvaa. Vanhukset haluavat toimia itsenäisesti ja asua kotonaan mahdollisimman pitkään. He ovat myös valmiita ostamaan itse laitteita, joiden ansiosta he tarvitsevat vähemmän apua. 

Data antaa arvokasta tietoa
Yksi vanhuksia auttavista teknologioista on esineiden internet (ensimmäinen trendi). Kun terveydenhuollon laitteet yhdistetään internetiin, sekä niiden että potilaiden tilasta voidaan kerätä tietoja. Näin hoito voidaan suunnitella tehokkaammin ja laitteet huoltaa, ennen kuin ne menevät rikki.

LINAK tekee yhteistyötä useiden sellaisten yritysten kanssa, jotka kehittävät innovatiivisia ja käytännöllisiä apuneuvoja vanhuksille. Olemme myös kehittäneet erilaisiin terveydenhuollon laitteisiin soveltuvan tiedonkeruutyökalun, jonka avulla hoitoa voidaan tehostaa.

1Tanskan talous- ja sisäministeriön alaisuudessa toimiva valtiollinen organisaatio 

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä