Ota yhteyttä meihin

Esineiden internet

Esineiden internet (Internet of Things, IoT) on kiinnostanut eri alojen yrityksiä jo pitkän aikaa. Terveydenhuollossa se tulee muuttamaan lähestymistapaamme koko toimialaan.

Terveydenhuollon neljä keskeistä trendiä

Kun laitteiden toiminnasta ja käyttäjien kunnosta kerätään tietoja tehokkaasti, työskentelytavat on helpompi optimoida ja hoidon laatua voidaan parantaa. Terveydenhuollon laitteiden internetin (Internet of Medical Things, IoMT) odotetaan mullistavan koko toimialan.

Uusia mahdollisuuksia
Internetiin yhdistetyt terveydenhuollon älylaitteet tuovat tullessaan uusia hoitotapoja. Erilaisten laitteiden ja sovellusten antureilla voidaan kerätä potilaita koskevia tietoja, joiden avulla hoitohenkilökunta voi esimerkiksi suunnitella hoidon ja lääkärintarkastukset entistä tehokkaammin. Tietojen avulla voidaan myös tehostaa työskentelyä ja parantaa hoidon laatua, sillä ne perustuvat todellisuuteen ja ovat käytettävissä aina tarvittaessa.

Näin voidaan kompensoida hoitajapulaa, eivätkä jatkuvat kustannusleikkaukset tule vaikuttamaan juuri lainkaan potilaiden elämään. Teknologia tulee tehostamaan hoitoa sen laadusta tinkimättä. Älykkäiden järjestelmien avulla pystymme selvittämään syy- ja seuraussuhteita sekä yhdistäviä tekijöitä, jolloin voimme myös ryhtyä toimenpiteisiin ajoissa.

LINAK osallistuu kehitykseen
LINAK on kehittänyt älykkään hoitojärjestelmän, jossa laitteen tai sovelluksen antureiden keräämät potilastiedot tallennetaan pilvipalveluun, ja hoitohenkilökunta voi hyödyntää näitä tietoja suoraan älypuhelimistaan. Näin henkilöstön on helpompi suunnitella potilaskäynnit ja antaa parempaa hoitoa oikeaan aikaan. Esimerkiksi sänkyantureiden avulla voidaan havaita, että potilas kastelee sänkynsä tiettyyn aikaan yöstä. Näin hoitajat voivat ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi ja varmistaa, että potilas pääsee WC:hen ajallaan. 

Laitteiden käyttötietoja voidaan kerätä huoltotyökalujen avulla. Näin saadaan tarkempia tietoja laitteiden käyttötiheydestä ja -tarkoituksista, ja näiden tietojen pohjalta laitteen kulumista ja huollontarvetta sekä mahdollisia virheviestejä on helpompi analysoida.

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä