Ota yhteyttä meihin

Ylipaino

Ylipainoisuuden lisääntyminen asettaa suuria vaatimuksia terveydenhuollon laitteille: niiden on kestettävä yhä raskaampaa kuormitusta. Jotta ylipainoiset saisivat mahdollisimman hyvää ja turvallista hoitoa, tarvitaan uusia, entistäkin kestävämpiä tuotteita

Terveydenhuollon neljä keskeistä trendiä

Yhä useammissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa koetaan, etteivät niiden nykyiset laitteet tule kestämään joidenkin potilaiden painoa. Turvallisuus voi vaarantua, jos laitteita ei ole suunniteltu kestämään suurempia painoja. Jos laitteita ei voida käyttää optimaalisesti, myös hoito saattaa vaikeutua.

Uusia, kestäviä tuotteita
Edellä mainituista syistä laitteet saattaa joutua vaihtamaan sellaisiin, joiden teho ja kestävyys täyttävät sekä nykyiset että tulevat vaatimukset. LINAK kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, jotka kestävät yhä raskaampaa kuormitusta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että voimme auttaa asiakkaitamme kehittämään esimerkiksi sellaisia sänkyjä, hoitopöytiä ja potilasnostimia, jotka kestävät myös erittäin ylipainoisten potilaiden painon.

Laitteet ja ergonomia
Raskaampaa kuormitusta kestäviin laitteisiin sijoitettaessa on tärkeää ottaa huomioon, miten laite sopii siihen rakennukseen tai huoneeseen, jossa sitä päivittäin käytetään. On esimerkiksi varmistettava, että oviaukot ovat riittävän leveät laitteiden siirtämiseksi ja että laitteet mahtuvat niihin tiloihin, joissa niitä tarvitaan.

Ylipainoisten potilaiden määrän kasvaessa terveydenhuollossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota henkilöstön ergonomiaan. Erilaiset nosto- ja säätölaitteet ovat tärkeitä ergonomian ja työperäisten vammojen välttämisen kannalta. Uusien terveydenhuollon laitteiden ansiosta entistä painavampien potilaiden nostamisen ei tarvitse olla hoitohenkilökunnalle haaste.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.