Ota yhteyttä meihin
Referenssi

Energiankulutuksen vähentäminen ilmastuksessa

Esbjergin kaupungissa sijaitsee Tanskan viidenneksi suurin jätevedenpuhdistamo, Renseanlæg Vest. Laitoksen johto päätti käyttää lineaarisia LINAK-karamoottoreita ilmastussäiliöidensä ilmavirtauksen ohjauksen pitämiseen mahdollisimman vakaana ja tarkkana. LINAK-karamoottorit valittiin niiden päivittäiseen työskentelyyn tuomien lukuisten etujen vuoksi. Ne on esimerkiksi helppo asentaa ja ne kuluttavat tavallista vähemmän energiaa.

DIN Forsyning

Tanskalaisessa Esbjergin kaupungissa sijaitsevassa Renseanlæg Vestissä käsitellään joka päivä 20 000 m3 jätevettä. Laitos on osa paikallista DIN Forsyning -liikelaitosta, ja siellä vettä käsitellään monin tavoin ennen sen laskemista Pohjanmereen. Tässä laitoksessa jätevedenkäsittelyyn tuo lisähaasteita se, että noin 60 % vedestä on peräisin teollisuudesta. Laitos on suunniteltu 290 000 AVL:lle, joka vastaa 290 000 henkilön tuottamaa jätevettä.

Ilmastusprosessin tarkka säätäminen
Ilmastus on erittäin tärkeä osa jätevedenkäsittelyä, ja siinä tavoitteena on pitää ammoniakkitaso mahdollisimman alhaisena. Tämä kuluttaa kuitenkin paljon energiaa. Ammoniakkitasoa hallitaan säätämällä ilmastussäiliöiden ilmansyöttöä. Hapen määrää säädellään valvontajärjestelmällä, joka lähettää  viestejä karamoottoreille V-porttien levyluistiventtiilien säätämiseksi, kun vedessä on joko liikaa tai liian vähän ammoniakkia. Laitoksen toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää voida hallita hapen määrää erittäin tarkasti:

Ilmastus on kallis prosessi. Noin  kolmannes laitoksen energiankulutuksesta tulee ilmastuskompressorin virransyötöstä. Meille onkin erittäin tärkeää voida säädellä venttiileitä tarkasti, jotta emme haaskaisi energiaa ilmastuksessa. LINAK-karamoottorit ovat osoittautuneet tässä erittäin hyödyllisiksi, sillä ne ovat juuri niin tarkkoja kuin tarvitsemmekin.”

DIN Forsyningin karamoottori
 

Sähkökäyttöisten karamoottoreiden edut
Esbjergissä  LINAKin tuotteet valittiin muistakin syistä kuin niiden tarkkuuden ja pienen energiankulutuksen vuoksi:

Meidän täytyi muutama vu osi sitten vaihtaa ilmastussäiliöidemme venttiiliratkaisut, ja tiedustelimme erilaisia vaihtoehtoja verkostoiltamme. Naapurikaupunki Ribessä oli saatu myönteisiä kokemuksia perinteisen karamoottoriratkaisun korvaamisesta sähkökäyttöisellä LINAK-karamoottorilla. Niinpä päätimme noudattaa heidän esimerkkiään.”

 Renseanlæg Vestin operatiivinen johto ei ole katunut päätöstään  kokeilla vaihtoehtoista ratkaisua perinteisen sijaan: 

 ”LINAK-järjestelmä oli jonkin verran edullisempi toteuttaa,. eivätkä nämä karamoottorit edellytä lainkaan huoltoa tai ylläpitoa. Ne ovat niin lujaa tekoa, että ne kestävät ongelmitta kaiken sen rasituksen, jolle ne täällä altistuvat. Ne on lisäksi erittäin helppo asentaa. Venttiilimme ovat vaikeapääsyisessä paikassa, mutta tämä ei ollut ongelma, sillä nämä karamoottorit ovat erittäin pieniä ja kevyitä. Asennus sujui kahden miehen voimin ilman nosturia.”

Renseanlæg Vestin tulevaisuus
Esbjergin laitoksen johto  etsii jatkuvasti keinoja optimoida prosesseja toiminnan tehostamiseksi. Kaupungin toisessa laitoksessa, Renseanlæg Østissä, testataan parhaillaan LINAK®-karamoottoreita, ja suunnitteilla on muitakin  hankkeita:

 ”LINAKin ratkaisuja voidaan asentaa myös laitoksemme muihin osiin, ku ten laskeutusaltaisiin, ilmastussäiliöiden tuloaukoille tai sadevesialtaiden luistiventtiileihin. Paneudumme aiheeseen tarkemmin, kun nykyiset ratkaisumme täytyy vaihtaa.”

Renseanlæg Vestin operatiivinen johto laatii parhaillaan suunnitelmaa laitoksen entistä kattavampaan optimointiin. Suunnitelma lähti liikkeelle Esbjergin kaupungin halusta vähentää laitoksen ylivuotoa ja hyödyntää resurssejaan tehokkaammin.

 ”Heti, kun olimme ottaneet yhteyttä Riben kaupunkiin sähkökäyttöisiin karamoottoreihin liittyen, kollegamme muualta ottivat yhteyttä meihin. He kyselivät kokemuksistamme, ja kerrommekin niistä mielellämme kaikille kiinnostuneille”, DIN Forsyningin operatiivisesta johdosta kerrotaan.

Lisätietoja ilmavirtauksen hallintaan käytettävästä levyluistiventtiilistä.

Tiedostot

Focus on wastewater treatment

Helppo valvonta ja seuranta varmistavat, että jätevesilaitokset toimivat optimaalisesti. Lue tästä esitteestä, kuinka LINAK helpottaa jäteveden käsittelyä karamoottoriratkaisuillaan.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä