Ota yhteyttä meihin
Referenssi

Toissijaisten laskeutusaltaiden modernisointi LINAK-karamoottorien avulla

Tanskalainen vesilaitos Aarhus Vand halusi hyödyntää toissijaisen jäteveden laskeutusaltaitaan entistä tehokkaammin. Tämä tarkoitti siirtymistä altaisiin tulevan veden manuaalisesta käsittelystä automaattiseen säätelyyn sähkökäyttöisillä LINAK-karamoottoreilla. Yrityksen Egåssa sijaitsevalle jätevedenpuhdistamoyksikölle ratkaisun yhtenä etuna on ollut altaiden kapasiteetin kasvattaminen 10 prosentilla.

Egån jätevedenpuhdistamon toissijaiset laskeutusaltaat

Jäteveteen lisätään sen käsittelyn yhteydessä aktiivilietettä. Liete puhdistaa veden, minkä jälkeen se poistetaan. Tämä tapahtuu toissijaisissa laskeutusaltaissa. Liete on vettä raskaampaa, joten se painuu altaan pohjalle, kun veden liike lakkaa. Tämän jälkeen liete poistetaan pohjan kautta ja käytetään uudelleen seuraavan jätevesierän puhdistamiseen.

Egån jätevedenpuhdistamossa on kahdeksan suorakulmaista toissijaista laskeutusallasta. Aarhus Vandin toiminnanjohtaja Jakob Kaltoftin mukaan on tärkeää, että jätevesi jaetaan altaisiin tasaisesti sen kokonaismäärästä riippumatta: ”Jos yhdessä altaista on liikaa vettä, liete voi vuotaa ympäristöön ja aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Niin ei saa käydä.

 

Modernisointi sähkökäyttöisillä karamoottoreilla

Jakob Kaltoft halusi modernisoida ja optimoida laitoksen toissijaiset laskeutusaltaat. Altaat ovat hyväkuntoisia, mutta kun laitos rakennettiin, niistä päätettiin tehdä suorakulmaisia tilansäästösyistä. Kaltoftin sanoin: ”Jos tilaa olisi ollut enemmän, pyöreät altaat olisivat olleet paras vaihtoehto. Monet muutkin laitokset on rakennettu niin, ja sillä tavoin vesi on paljon helpompaa jakaa tasaisesti. Minun oli kuitenkin hyödynnettävä olemassa olevaa infrastruktuuria.

Kaltoft aloitti läheisen Åbyn jätevedenpuhdistamon vedensyötön kehittämisen jo vuonna 2008. Hän kehitti tältä pohjalta yhteistyökumppaninsa kanssa sähkökäyttöisiä karamoottoreita hyödyntävän ratkaisun, jossa jätevesi jaetaan altaisiin automaattisesti. Hanke onnistui erittäin hyvin, joten Kaltoft päätti toteuttaa saman ratkaisun suuremmassa Egån laitoksessa:

Asensimme Egåhön 16 LINAK®-karamoottoria – kaksi jokaiseen kahdeksaan altaaseen. Karamoottorien ja jätevedenpuhdistamon järjestelmien välinen tiedonsiirto toteutettiin Profibus-väylän kautta. Ei ole mikään salaisuus, että alussa järjestelmän käyttöönotossa oli vaikeuksia puutteellisten asiakirjojen vuoksi, mutta lopulta kuitenkin onnistuin”, Kaltoft kertoo.

Asiakirjat on sittemmin päivitetty, joten uudet järjestelmät on helpompi ottaa käyttöön.

LINAK-karamoottori
 
 

Manuaalisista automaattisiin säätöihin

Egån jätevedenpuhdistamolla veden jakelu toissijaisiin laskeutusaltaisiin on nyt täysin automatisoitu. Järjestelmä ilmoittaa karamoottoreille, miten niiden on liikuttava, jotta kaikkiin kahdeksaan altaaseen virtaisi saman verran vettä. Kaltoftin sanoin: ”Aiemmin jonkun oli aina manuaalisesti käännettävä kahvaa veden jakelemiseksi. Työntekijän oli aina arvioitava kahvan kääntömäärä itse, ja meidän oli vaikea hyödyntää altaiden koko kapasiteettia. Kahva on edelleen paikallaan, vaikka karamoottori vastaakin syötöstä. Näin voimme hätätilanteessa säätää syöttöä myös manuaalisesti. Normaalitilanteissa ratkaisun toiminta on kuitenkin täysin sähköistä.

Kaltoftin arvioiden mukaan vedenjakelun automatisoinnin ansiosta laitoksen kapasiteettia on voitu kasvattaa noin 10 prosentilla. Egån jätevedenpuhdistamolla käsitellään nyt 10 % enemmän vettä kuin aiemmin. Optimointi on ollut ensiarvoisen tärkeää laitoksen suorituskyvyn kannalta – erityisesti rankkasateiden aikana, kun vettä onkin yhtäkkiä käsiteltävä huomattavasti tavallista enemmän.

 
 
Aukko puhdistetulle jätevedelleVesi valuu altaaseen, eikä tehopumppua enää tarvita.

Tehopumppua ei enää ole

Kaltoft sai toissijaisia laskeutusaltaita modernisoidessaan toisenkin hyvän idean sähkökäyttöisten karamoottorien hyödyntämiseen: ”En tiedä, miksi emme tajunneet sitä jo aiemmin! Aiemmin altaat puhdistettiin tyhjennyksen jälkeen viemällä sillalle suurikokoinen tehopumppu. Sillä altaisiin pumpattiin vettä niiden huuhtelemiseksi”, Kaltoft kertoo.

Uudessa ratkaisussa puhdistetun veden ja toissijaisten laskeutusaltaiden väliin tehtiin aukko, johon asennettiin sähkötoiminen venttiili. Kaltoft jatkaa: ”Kun altaat nyt puhdistetaan, LINAK-karamoottori avaa venttiilin ja päästää veden sisään. Ratkaisu on todella yksinkertainen, ja tehopumpusta eroon pääseminen on parantanut työskentelyolosuhteita ja pienentänyt sähkönkulutusta.

 
 

Useita käyttökohteita

Toissijaiset laskeutusaltaat eivät ole ainoa LINAK-karamoottorien käyttökohde Egån jätevedenpuhdistamolla. Itse asiassa laitoksessa on Kaltoftin arvion mukaan yli 70 LINAK-karamoottoria: ”Hyödynnämme niitä todella monissa paikoissa – erityisesti pneumaattisia ratkaisuja aiemmin käyttäneissä kohteissa. Ja tämä on kannattanut. Sähköasennuksiahan on tehtävä jo muutenkin, kun taas pneumaattiset ratkaisut edellyttävät ylimääräisiä asennustöitä. Sitä paitsi paineilman käyttäminen tulee kalliimmaksi, sillä se kuluttaa enemmän energiaa ja voi myös aiheuttaa vuotoja”, Kaltoft toteaa ja jatkaa: ”Meille myös asennusten yksinkertaisuus on tärkeää, sillä sähköasentajien palkkaaminen on kallista. LINAK-karamoottori on helposti asennettava ja yksinkertainen ratkaisu tätä yksinkertaista tehtävää varten. Ratkaisun etuja on myös se, että LINAK-karamoottoreita ei tarvitse huoltaa.

 
LINAK-karamoottoreita Egån jätevedenpuhdistamossaEgån laitokseen on asennettu yli 70 karamoottoria.
 

Tulevaisuus

Kaltoftin arvion mukaan Egån jätevedenpuhdistamon energiatehokkuus on parantunut uudistamisen myötä noin 30 prosentilla. Modernisointiin tehdyt sijoitukset maksavat siis itsensä takaisin riittävän nopeasti. Lisäksi ratkaisu on entistä ympäristöystävällisempi ja laitoksen kapasiteetti on kasvanut. Kaltoftin sanoin: ”Optimoinnista on ollut meille aidosti hyötyä, ja olen varma, että muut jätevedenpuhdistamot tulevat hyötymään aivan yhtä paljon samantyyppisistä modernisoinneista.”

Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän, vaan: ”Pohdin jatkuvasti, miten voisimme kehittää toimintaamme entisestään. Voin kuvitella hyödyntäväni LINAK-karamoottoreita vielä muillakin tavoin. Olen esimerkiksi pohtinut niiden käyttöä dekantterien kouruissa. Nykyinen ratkaisumme on aivan liian monimutkainen. Johtoja on liikaa ja ne on vedetty liian pitkälle. LINAK-karamoottorit voisivat olla tässä paljon parempi ja yksinkertaisempi ratkaisu”, Kaltoft tiivistää.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä