Ota yhteyttä meihin
Teknologia & trendit

Paranna työntekijöiden tuottavuutta ja tyytyväisyyttä korkeussäädettävien työpöytien avulla

Luo aktiivinen ja terveellinen työympäristö ja paranna työntekijöidesi tehokkuutta. Korkeussäädettävät työpöydät tarjoavat monia etuja työnantajille ja heidän työntekijöilleen.

Vaikka korkeussäädettävät työpöydät ovatkin jo jonkin aikaa kasvattaneet suosiotaan ympäri maailmaa, monilla työpaikoilla niitä ei ole vielä otettu käyttöön. Sen vuoksi lukuisat ihmiset ja yritykset, joissa he työskentelevät, eivät pääse nauttimaan liikkeen lisäämisen tuomista eduista. Mayo-klinikan ja Arizonan valtionyliopiston Obesity Solutions -hankkeen johtaja James Levine korostaa Society for Human Resource Managementin artikkelissaan, että työntekijöiden aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävien investointien tuotto on tavallisesti 3–7 dollaria jokaista sijoitettua dollaria kohti1 Korkeussäädettävistä työpöydistä on siis työnantajille hyötyä monin eri tavoin.

Jos sinä tai yrityksesi ette vielä ole siirtyneet käyttämään korkeussäädettäviä työpöytiä, tai jos harkitset niiden hyödyntämistä seuraavassa sisustusprojektissasi, tutustu korkeussäädettävien pöytien etuja esitteleviin videoihimme ja jaa ne muillekin.

Tämä video näyttää, miten nykyinen työtila voi hidastaa työntekijöitä, jos se ei tarjoa mahdollisuutta korkeussäätöön.

Tehokkaampaa työskentelyä
Eräässä tutkimuksessa, jossa kohderyhmänä oli 50 yliopisto-opiskelijaa, tutkittiin, millainen vaikutus istumisen vaihtamisella seisomiseen on. Tutkimukseen osallistuneet pystyivät vastaamaan nopeammin seistessään kuin istuessaan2. Fyysinen aktiivisuus näyttäisi parantavan kognitiivisia kykyjä ihmisten muusta terveydentilasta riippumatta. Yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin, että fyysisellä aktiivisuudella oli positiivinen vaikutus niin terveiden kuin sairaidenkin henkilöiden mentaalisiin prosesseihin ja suorituskykyyn. Tutkimuksessa verrattiin fyysisen aktiivisuuden vaikutusta terveisiin ja Parkinsonin tautia sairastaviin henkilöihin.3

Tämä video näyttää, miten liikkeen tuominen toimistoon voi tehdä työtilasta mukavamman ja terveellisemmän sekä vähentää sairauspoissaoloja.

Sairauspoissaolojen vähentyminen
Yli kuusi vuotta kestäneessä tapaustutkimuksessa Saksassa päämajaansa pitävä kansainvälinen yhtiö tarjosi osalle työntekijöistään korkeussäädettävät työpöydät ja ergonomiakoulutusta. Kolmen kuukauden tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä 65 prosenttia ja kuuden vuoden tutkimukseen osallistuneista 70 prosenttia ilmoitti hyvinvointinsa parantuneen tietokoneen käytön lisääntymisestä huolimatta. Lisäksi muun muassa selkäkivuista johtuvien raportoitujen sairauspäivien määrä väheni 60 prosentilla. Yritys havaitsi, että sijoitetun pääoman tuotto (return on investment, ROI) investoinnissa oli 10 euroa jokaista korkeussäädettäviin työpöytiin ja ergonomiakoulutukseen sijoitettua euroa kohti.4

 

Tämä video näyttää, miten työtilat pitäisi suunnitella, niin että ne estämisen sijaan auttaisivat työntekijöitä suoriutumaan töistään.

Tuottavuuden parantuminen
Eräässä toisessa tutkimuksessa seurattiin korkeussäädettävien ja perinteisten liikkumattomien työpöytien vaikutuksia puhelinpalvelussa työskenteleviin kuuden kuukauden ajan. Tutkijat totesivat, että korkeussäädettäviä työpöytiä käyttävät työntekijät olivat 45 prosenttia tuottavampia koko ajan istuviin kollegoihinsa verrattuna – ja että heidän tuottavuutensa parani huomattavasti ajan kuluessa.5

Tämä video näyttää, miten korkeussäädettävät työpöydät voivat tehdä työtilasta yhteistyötä edistävän.

Yhteistyön edistäminen
Hyvä ideat ja ratkaisut löytyvät usein spontaanisti. Nostettu työpöytä on nopea ja helppo kohtauspaikka keskustelua varten. Joustavat työasemat kannustavat työntekijöitä liikkumaan työpäivän aikana, mutta ne tarjoavat myös mahdollisuuden työntekijöiden yhteistyölle. Mahdollisuus nopeisiin kokouksiin ja ketteryys innostavat työntekijöitä käyttämään enemmän korkeussäädettäviä työpöytiään – jolloin niin toimistotyöntekijöiden välinen yhteistyö kuin heidän liikkumisensakin lisääntyvät.

 

Tämä video näyttää, miten korkeussäädettävät työpöydät voivat vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja auttaa heitä saavuttamaan terveyteen liittyviä tavoitteita.

Terveyden parantaminen
Toimistotyöntekijöiden pitäisi liikkua enemmän, joten on ensiarvoisen tärkeää kannustaa heitä nousemaan seisomaan. Tapoja on vaikea muuttaa, minkä vuoksi eräässä tanskalaisessa tutkimuksessa etsittiin motivointikeinoja ja todettiin, että muistutukset olivat tehokkain keino motivoida toimistotyöntekijöitä käyttämään korkeussäädettävää työpöytäänsä. Muistutukset kaksinkertaistivat kevytkäyttäjien (korkeintaan 20 prosenttia työpäivästään seisovien) seisomiseen käyttämän ajan.6 Havaintoa tukee myös LINAKin saksalaisessa Institut für Gesundheit und Ergonomie -instituutissa teettämä käytännön tapaustutkimus, joka osoitti, että työntekijät, joiden korkeussäädettävissä työpöydissä oli muistutus seisomaan nousemisesta, lisäsivät pöydän käyttöään huomattavasti ja olivat entistä aktiivisempia työpäivän aikana.7

Tämä video osoittaa, miten korkeussäädettävät työpöydät voivat vähentää stressiä ja muita mielenterveysongelmia.

Stressin vähentäminen
Osana laajempaa terveystutkimusta toteutetussa Tasmanian yliopiston yli 3 000 henkilön tutkimuksessa havaittiin, että yli kuuden tunnin päivittäinen istuminen vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen hyvinvointiin, mutta nostaa myös mielenterveysongelmien riskiä.8

 

Oletko valmis laittamaan yrityksesi liikkeelle?
Eräs parhaista tavoista saada yritys liikkeelle on siirtyä käyttämään korkeussäädettäviä työpöytiä. Oikeanlaisten muistutustoiminnoilla varustettujen ja intuitiivisesti muotoiltujen korkeussäädettävien työpöytien hankkiminen on erinomainen tapa aloittaa työntekijöiden hyvinvointiohjelma. Kannattaa muistaa myös, että toimistoissa liikettä voidaan lisätä mihin tahansa.

Toimistoihin voidaan lisätä liikettä lukemattomin eri tavoin, ja sovelluskohteet ulottuvat yhden jalan telineistä monijalkaisiin kokouspöytiin. Tärkeintä on pohtia sitä, missä ihmiset viettävät aikaansa. Todennäköisesti he eivät ole jatkuvasti työpöytänsä ääressä. Ympäristön joustavuutta voidaan edistää lisäämällä liikettä sisustukseen ja muotoiluun, jolloin vaikutukset ulottuvat niin kokouksiin, yhteistyöhön kuin muuhunkin kanssakäymiseen. Laita yrityksesi liikkeelle.

 

Lähteet

  1. Lytle, T. (22.2.2017). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Society for Human Resource Management -sivustolta osoitteesta: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
  2. Rosenbaum, D., Mama, Y., & Algom, D. (2017). Stand by Your Stroop: Standing Up Enhances Selective Attention and Cognitive Control. Psychological Science
  3. Hazamy, A., Altmann, L., Stegemöller, E., Bowers, D., Lee, H. K., Wilson, J., . . . Hass, C. (2017, huhtikuu). Improved Cognition While Cycling in Parkinson’s Disease Patients and Healthy Adults. Brain Cogn.(113), 23–31.
  4. Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Australia: Victorian Health Promotion Foundation. 
  5. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2–3, s. 188–195
  6. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Korkeussäätömuistutusten tehon mittaaminen. LINAK.
  7. KL. 7 (2017): Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more, toteutettu LINAKin pyynnöstä
  8. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B., & Venn, A. (2013). Cross-sectional associations between sitting at work and psychological distress: Reducing sitting time may benefit mental health. Mental Health and Physical Activity, 6(2), 103–109.

Tiedostot

MOVE – miksi korkeussäädettävät pöydät parantavat työtehoa

Sähköisesti korkeussäädettävät pöydät vähentävät sairauspoissaoloja ja modernisoivat toimiston. Ne ovat houkutteleva sijoitus sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta.