Teknologia & trendit

Muotoilu ja käytettävyys nykyaikaisissa potilasnostinjärjestelmissä

Hoitoalan työntekijöillä ja kokeneilla muotoilijoilla on keskeinen rooli nykyaikaisten terveydenhoitolaitteiden kehitystyössä. LINAKin uuden sukupolven sähköisesti säädettävät potilasnostinjärjestelmät perustuvat käyttäjien palautteeseen, tarkkaan harkittuun muotoiluun ja 25 vuoden aikana kertyneeseen vankkaan kokemukseen teknisestä suunnittelusta.

Vuonna 1995 esiteltiin LINAK® JUMBO™, joka oli ensimmäinen täydellinen karamoottoriratkaisu potilasnostimiin. Sen ansiosta valmistajat pystyivät ostamaan kaikki liikeratkaisun osat yhdestä paikasta. Lisäksi se nosti tuotteiden laadulle, kontrollille ja testaukselle asetettavia vaatimuksia.

Uuden sukupolven potilasnostinjärjestelmän nimeksi tuli LINAK® LIFT™. Myös se nostaa vastaaville järjestelmille asetettavia vaatimuksia, sillä sen kehityksessä kokeneet suunnittelijat huomioivat ja hyödynsivät kattavaa käyttäjäpalautetta suunnitellessaan optimaalista ergonomiaa ja tyylikästä muotoilua.

Digitalisaatiota ja nykyaikaista muotoilua

Jotta käyttäjien palaute voitaisiin ottaa kattavasti huomioon muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa, Claus Rode kutsui suunnitteluun mukaan ulkopuolisen tuotesuunnittelijan – mikä nosti rimaa entistä korkeammalle.

”Tehtävä oli selkeä: meidän oli suunniteltava nykyaikainen ja samalla näkymätön ulkoasu, joka sopii asiakkaan potilasnostimeen ja mahdollisesti korostaa sen muotoilua”, Claus Rode kertoo.

Samaan aikaan LINAKin tutkimus- ja tuotekehitysosasto työskenteli tiiviisti uusien toimintojen ja ominaisuuksien parissa. Bluetooth®-tekniikka avaa ovet langattomuuden maailmaan, jossa järjestelmän tiedot voidaan jakaa eri toimintoihin esimerkiksi sairaaloissa ja hoitokodeissa.

Muotoilu ja käytettävyys nykyaikaisissa potilasnostinjärjestelmissä
 

Valmiina tulevaisuuden Li-Ion-tekniikkaan
Yhdessä Rode ja tiimi suunnittelivat LIFT™-järjestelmän Li-Ion-akkuteknologiaa varten. Li-Ion-akut ovat paitsi suorituskykyisempiä, myös halvempia pitkällä aikavälillä.

”Li-Ion-akkujen suoritusarvokäyrä on paljon muuntyyppisiä akkuja parempi”, Claus Rode toteaa. ”Ne mahdollistavat turbo-boost-toiminnon, jonka ansiosta nostin liikkuu noin 25 prosenttia nopeammin silloin, kun sitä ei kuormiteta. Litiumioniakut parantavat siis henkilökunnan tehokkuutta niin sairaaloissa kuin hoitokodeissakin.”

Hoitoalan ammattilaisten testaama
Jotta käyttäjien palaute varmasti johtaisi käytettävyyden parantumiseen, hoitokotien henkilöstöä pyydettiin testaamaan projektin konsepteja.

”Pyysimme hoitokotien henkilökuntaa testaamaan uutta järjestelmää. Sitten palasimme takaisin labraan kaikkien havaintojen ja palautteen kanssa. Teimme laitteistoihin muutoksia ja pyysimme henkilökuntaa testaamaan uudelleen.”

Muotoilu ja käytettävyys nykyaikaisissa potilasnostinjärjestelmissä
 

Lopputuloksena oli todennäköisesti LINAKin historian parhaiten suunniteltu, huolellisimmin valmistettu ja kattavimmin testattu karamoottorijärjestelmä.

”Olemme epäilemättä nostaneet järjestelmien kehitykselle asetettavia vaatimuksia. Käytettävyys ja muotoilu ovat meillä jatkossakin entistä suuremmassa roolissa”, Claus Rode kertoo.

LINAK jatkaa testaamisen kulttuurin tukemista
LINAK on alusta saakka testannut tuotteensa. JUMBO™-potilasnostinprojektin aikana 25 vuotta sitten ilmeni tarve entistä järjestelmällisemmälle testaukselle.

”LINAK on aina panostanut erityisesti laatuun. Kaikki myymämme osat testataan, ennen kuin ne lähetetään tehtaalta. JUMBO-projektin myötä aloimme kuitenkin testata tuotteita järjestelmänä eikä vain jokaista osaa yksistään”, Erik Hansen selittää. ”Sen jälkeen olemme testanneet kaikki uudet projektit tällä tavoin. Näin siitä on tullut LINAK-standardi!”

LINAK®-testikeskusta on laajennettu useita kertoja, ja siellä on kehitetty uusia tapoja testata materiaaleja, yksittäisiä komponentteja ja tuotteita sekä kokonaisia BUS-väyläohjausohjelmistolla varustettuja karamoottorijärjestelmiä.

Hyvästä ideasta markkinoiden standardiksi
Jo 1990-luvun alussa tanskalainen LINAK valmisti täydellä höyryllä karamoottoreita potilasnostimiin. Asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen johdosta yritys päätti luoda kokonaisen karamoottorijärjestelmän, joka perustuu modulaarisuuteen. Asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi koko järjestelmän, mukaan lukien sen ohjausyksiköt, akut, laturit ja käsiohjaimet, oli vastattava tulevaisuuden haasteisiin ja annettava vapaat kädet suunnitteluun.

”Siihen aikaan valmistajien täytyi hankkia liikeratkaisujen osat eri toimittajilta”, LINAKin Senior Manager Erik Hansen selittää. Hän oli yksi JUMBO-järjestelmän kehittäjistä. ”Sen vuoksi niiden oli lähes mahdotonta varmistaa eri toimittajilta hankittujen osien tasainen laatu. Lisäksi osien testaaminen järjestelmänä oli aikaa vievää ja toisinaan myös kallista.”

Siitä syntyi ajatus LINAK® JUMBO™-järjestelmästä. Se tarjoaisi kaiken tarvittavan yhdessä ratkaisussa, joka olisi testattu järjestelmänä ennen asiakkaalle toimittamista.

JUMBO™ - kehitystyön perusteet
LINAKin tiimillä oli paljon kokemusta sairaalasänkyjen järjestelmistä, joten he tiesivät, että kehitystyö on järkevintä aloittaa täysin alusta.

”Luonnollisesti tukeuduimme osaamiseemme ja kokemukseemme. Mutta emme voineet käyttää muiden sovellusten tuotteita”, Hansen selittää. ”Kysyimme kokemuksia suoraan asiakkailta, jotta voisimme olla sataprosenttisen varmoja siitä, että otamme kaiken huomioon ja että lopputuloksesta tulisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen.”

Erik Hansen ja JUMBO™-projektiin osallistunut tiimi esittivät jatkuvasti uusia kysymyksiä asiakkaille ja loppukäyttäjille ja palasivat sitten takaisin testilabraan vastaukset mukanaan.

”Kävimme läpi kaikki mahdolliset käyttäjäskenaariot”, hän kertoo. ”Mitä tapahtuu akun loppuessa? Kuka silloin tekee jotakin, ja mitä hän tekee? Miten akku vaihdetaan, ja ladataanko se heti? Sekä paljon muita erilaisia tilanteita. Sitten palasimme takaisin labraan ja testasimme uusia ideoita.”

Potilasnostinten uusi aikakausi
Hansenin kollega, Business Development Manager Claus Rode on niin ikään työskennellyt LINAKilla jo vuosia ja saanut seurata JUMBO-järjestelmän menestystä läheltä. Hänellä oli keskeinen rooli LINAKin eri osa-alueiden osaamista yhdistäneessä tiimissä, joka kehitti uuden sukupolven LINAK LIFT™ -karamoottorijärjestelmän potilasnostimiin.

Tiimi hyödynsi uudessa projektissa kaikkia JUMBO-projektissa hyväksi havaittuja käytäntöjä. LIFT™-projekti oli kuitenkin alusta alkaen hiukan erilainen.

”Liioittelematta voidaan sanoa, että LINAKin tekninen suunnittelu on aina ollut vertaansa vailla”, Rode toteaa. ”Tässä projektissa päätimme panostaa enemmän ulkonäköön ja käyttäjäystävällisyyteen. Luonnollisestikaan emme kuitenkaan halunneet tinkiä laadusta ja toiminnallisuudesta. Halusimme teknisen suunnittelun tukevan erinomaista muotoilua ja optimaalista käytettävyyttä”, hän kertoo.

Muotoilu ja käytettävyys nykyaikaisissa potilasnostinjärjestelmissä
 

Erik Hansenille siirtyminen LIFT-järjestelmään on selkeä askel tulevaisuuteen:

”Halusimme sisällyttää uuteen järjestelmään lukuisia uusia ominaisuuksia. Nykyään saatavilla on uusia ja entistä parempia karamoottoreita, Bluetooth®-teknologiaa, uutta akkuteknologiaa – listaa voisi jatkaa pitkään. Halusimme myös uudistaa ja parantaa niin muotoilua kuin käytettävyyttäkin. LIFT-järjestelmässä saavutimme kaikki tavoitteemme.”

 
Käyttäjien palautteen perusteella suunnitellut sähköisesti säädettävät potilasnostinjärjestelmät play-icon

Käyttäjien palautteen perusteella suunnitellut sähköisesti säädettävät potilasnostinjärjestelmät

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.