Ota yhteyttä meihin
Uutiset 17. joulukuuta 2018

Karamoottorit ratkaisevassa asemassa jätevesilietteen energian talteenotossa

Tanskan Aarhusin lähellä sijaitsevassa Egån jätevedenpuhdistamossa hiilipohjainen liete poistetaan jätevedestä ja käytetään uudelleen laitoksen energiankulutuksen vähentämiseksi. LINAK®-karamoottoriratkaisut ovat ratkaisevassa asemassa prosessin optimoinnissa, sillä niiden avulla venttiilit voidaan automatisoida luotettavasti.

Kun jätevesilietteestä halutaan tuottaa biokaasua mahdollisimman tehokkaasti, prosesseja on pystyttävä hallitsemaan tarkasti. Siihen on panostettu Tanskan Egaassa sijaitsevassa jätevedenpuhdistamossa, jossa läheisen Aarhusin kaupungin jätevettä käsitellään alusta alkaen raaka-aineena. 

Huipputeknologian sekä nerokkaiden ja laadukkaiden ratkaisujen avulla puhdistuslaitoksessa on saavutettu merkittäviä tuloksia, ja nykyään se tuottaakin enemmän energiaa kuin tarvitsee toimintaansa.

Varhaisten käsittelyprosessien optimointi
Kahdeksan Salsnes-suodatinta muodostavat ensimmäisen vaiheen käsittelyprosessissa, jossa sisään tulevasta jätevedestä suodatetaan hiilipohjainen liete. LINAKin karamoottoreita hyödynnetään jo tässä varhaisessa käsittelyvaiheessa. Karamoottoreilla automatisoidut venttiilit säätelevät tarkasti jäteveden virtausta suodattimiin, mikä optimoi varhaista käsittelyprosessia. Jo pelkästään näillä toimilla energiankulutus vähentyy jopa 40 prosenttia ilmastuksen aikana jäteveden käsittelyn myöhemmässä vaiheessa.

Tehokas biokaasutuotanto – lietteen lämmönvaihdin
Lietteestä tuotettava biokaasu on arvokas vihreän energian lähde. Käsittelyprosessi toteutetaan anaerobisessa mädätyssäiliössä, jossa tärkeintä on lietteen pitäminen juuri oikeassa lämpötilassa. Jotta tämä lämpötila saavutetaan säiliön sisällä, lietettä kierrätetään energiatehokkaan lämmönvaihtimen läpi. Virtausta hallitaan venttiileillä – jotka on automatisoitu kestävillä LINAKin karamoottoreilla.

Karamoottorit tukevat ympäristöystävällistä jäteveden käsittelyä
LINAKin sähkökäyttöiset karamoottorit tarjoavat kestävän ratkaisun, tarvitsitpa venttiileihin sitten kaksiasentoisen ohjauksen tai tarkan 0–100 prosentin säädön. Ne ovat kestäviä, yllättävän helppoja asentaa ja mahdollistavat täyden etäohjauksen SCADAn tai PROFIBUS-väylän kautta, tai helppokäyttöisen manuaalisen ohjauksen ulkoisen venttiilin ohjausyksikön (WCU:n) avulla. 
Jos haluat lisätietoja siitä, miten nykyaikaista jäteveden puhdistusta voidaan tehostaa sähkökäyttöisillä karamoottoreilla, ota yhteyttä paikalliseen LINAKin tytäryhtiöön

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä