Ota yhteyttä meihin
Uutiset 26. elokuuta 2019

Teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettujen sähkökäyttöisten karamoottoreiden iskutestaus

Teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettuja sähkökäyttöisiä lineaarisia karamoottoreita testataan LINAK®-testikeskuksessa – usein ääriolosuhteissa. Katso, miten karamoottorit testataan iskujen ja tärinän varalta, ja miksi sillä on merkitystä.

Harvoilla teollisuuskäyttöön tarkoitettujen karamoottoreiden valmistajilla (jos kellään) on yhtä tiukka testausohjelma kuin LINAKilla. Yrityksen testikeskuksessa Tanskassa testataan kaikki LINAK®-tuotteet – erityisesti teollisuudessa käytettävät karamoottorit.


Pitkäkestoinen tärinä ja toistuvat pudotukset kovalle pinnalle
Sähkökäyttöiset karamoottorit altistuvat usein tärinälle ja koville iskuille esimerkiksi maataloudessa, rakennusteollisuudessa ja muissa kohteissa, joissa koneita käytetään ulkoilmassa. Karamoottorit ja niiden osat sekä materiaalit on suunniteltava ja testattava huolellisesti, jotta ne kestäisivät käytön epätasaisessa maastossa ja toimisivat aina moitteetta.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettuja LINAK-karamoottoreita testataan 32 tuntia (jopa 6,9 Grms) tärinän varalta, ne altistetaan toistuville 50 G:n iskuille (11 ms/isku) 2 x 3 tunnin ajan, ja ne pudotetaan vähintään 18 kertaa betonilattialle 40 cm:n korkeudelta.

Tästä syystä LINAK-karamoottoreihin voi luottaa.


Ketkä hyötyvät perusteellisesta testauksesta?
Erityisesti maastoajoneuvojen ja maatalouskoneiden valmistajat arvostavat toistuvia isku- ja tärinätestejä, sillä koneet altistuvat maastossa jatkuvalle tärinälle ja eri suunnista tuleville iskuille. Näissä olosuhteissa on elintärkeää, että karamoottorit kestävät kaiken rasituksen ja toimivat moitteettomasti.

Teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettujen sähkökäyttöisten karamoottoreiden iskutestaus – pyöräkuormaaja

Työmaa-ajoneuvot ovat suurin haaste
Rakennusteollisuudessa keskitytään yhä enemmän tuottavuuteen. Valmistajat etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehostaa toimintaansa, ja tämä tarkoittaa usein entistä suurempien ja tehokkaampien koneiden hankintaa. Tämä vaikuttaa suoraan tavaroiden, tuotteiden, osien ja materiaalien toimittajiin.

 

Kasvavat vaatimukset ovat vaikuttaneet viimeisen 10 vuoden aikana voimakkaasti LINAKin tuotesuunnitteluun. Hyvä esimerkki tästä on karamoottoreiden koteloiden muotoilu. Koteloita on vahvistettu, jotta moottorin sisäiset osat voitaisiin suojata paremmin tärinältä ja iskuilta. Tästä on ollut hyötyä erityisesti rakennusteollisuudessa toimiville asiakkaillemme.

Epätasaisessa maastossa säällä kuin säällä
Teolliset ruohonleikkurit ovat ketterimpiä epätasaisessa maastossa käytettäviä koneita. Ne kykenevät nousemaan jyrkkiä rinteitä, ja niitä voidaan ohjata tarkasti puiden ja pensaiden lomassa. Siksi niissä käytettävien laitteiden on kestettävä töyssyjä ja tärinää eri kulmista.

Nykyaikaisten ruohonleikkureiden leikkuupöydissä käytettävät karamoottorit ovat usein lähellä maanpintaa. Juuri tämä alue altistuu eniten tärinälle ja iskuille. Teollisuuskäyttöön tarkoitetut LINAK-karamoottorit on suunniteltu vaimentamaan tärinää, ja testaamme tämän ominaisuuden perin pohjin, jotta voisimme varmistaa, että moottori toimii moitteettomasti koko käyttöikänsä ajan.

Teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettujen sähkökäyttöisten karamoottoreiden iskutestaus – ruohonleikkuri
 

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että tuotteemme toimivat käytössä täysin ongelmitta. Siksi testaammekin tuotteemme perusteellisesti.


LINAK Actuator Academy -logo

Katso lisätietoja karamoottoritekniikasta Actuator Academy™ -osiosta

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä