Ota yhteyttä meihin
Uutiset 3. syyskuuta 2019

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen sähkökäyttöisten karamoottoreiden mekaanisen kestävyyden testaus

Teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitettuja sähkökäyttöisiä lineaarisia karamoottoreita testataan LINAK®-testikeskuksessa – usein ääriolosuhteissa. Kestävyystestit ovat tärkeimpiä karamoottoreille tehtäviä testejä. Tutustu sisältöön ja katso, miten testaamme ja miksi testit ovat tärkeitä asiakkaidemme kannalta.

LINAK® on kehittänyt markkinoiden kattavimpiin lukeutuvan teollisuuskäyttöön tarkoitettujen karamoottoreiden testiohjelman. Tanskassa sijaitsevassa LINAK-testikeskuksessa testataan kaikki tuotteemme – erityisesti teollisuudessa käytettävät karamoottorit.


Toistuvan liikkeen ja täyden kuorman aiheuttaman rasituksen testaaminen
Esimerkiksi rakennus- ja elintarviketeollisuudessa käytettäviltä sähkökäyttöisiltä karamoottoreilta odotetaan luotettavaa toimintaa ja kestävyyttä. Toistuvat liikkeet ja lähes loputtomat työvaiheet ovat osa tällaisten karamoottoreiden arkipäivää, joten testauksessa ja suunnittelussa on keskityttävä erityisesti moottorin eri komponentteihin ja niissä käytettäviin materiaaleihin.

Kun karamoottori asennetaan paikalleen, se on jo läpikäynyt rankat testit LINAK-testikeskuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi staattinen veto- ja työntötesti täydellä kuormituksella 100 000 käyttöjakson ajan, rasitustesti (100 %:n työjakso täydellä kuormalla 30 minuutin ajan) ja varmuuskerrointesti, jossa moottori altistetaan jatkuvien veto- ja työntöliikkeiden lisäksi väännölle. Näistä jälkimmäinen kestää niin kauan, kunnes kuorma on vähintään kaksinkertainen suhteessa suurimpaan sallittuun nimelliskuormaan.

Tästä syystä LINAK-karamoottoreihin voi luottaa!

LINAK Actuator Academy -logo Katso lisätietoja karamoottoritekniikasta Actuator Academy™ -osiosta

 

Ketkä hyötyvät kestävyystestauksesta?
Karamoottoreiden kestävyyden testaaminen on tärkeää kaikkien teollisuuskoneiden käyttäjien kannalta. Eri käyttökohteissa toistetaan erilaisia liikkeitä lähes loputtomasti, ja koneiden odotetaan usein kestävän myös vääntöä täydellä kuormalla. LINAK-karamoottoreiden on toimittava moitteettomasti olosuhteista riippumatta.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen sähkökäyttöisten karamoottoreiden mekaanisen kestävyyden testaus – Smartlift

Luotettava nostokyky on ensiarvoisen tärkeää rakennusteollisuudessa
Rakennusteollisuudessa nykyaikaiset nostolaitteet käsittelevät mitä moninaisimpia kohteita betonielementeistä aina raskaisiin ikkunankehyksiin. Raskaiden kohteiden nostaminen korkealle rasittaa laitteiden liikkeistä vastaavia karamoottoreita merkittävästi. Nostolaitteissa käytetään monesti useita karamoottoreita samanaikaisesti, jotta nostoliikkeet olisivat mahdollisimman sulavia ja tarkkoja, ja tämä altistaa moottorit dynaamiselle rasitukselle.

 

Koneiden nostotoimintoihin on voitava luottaa täysin rakennusteollisuudessa. Suurien rakennuselementtien käsittelyssä turvallisuus on etusijalla, ja turvallinen nostaminen kaikissa olosuhteissa varmistetaan karamoottoreiden kestävyystesteillä. Tämä vähentää merkittävästi laitevikojen ja henkilövahinkojen vaaraa.

Toistuvaa liikettä suurtalouskeittiöissä
Suurtalouskeittiöt ovat täynnä suuria ruoanlaittovälineitä, keittoastioita ja paistinpannuja. Toisinaan ne ovat liian suuria keittiömestareiden siirreltäviksi ja säädettäviksi, ja tällöin apuna käytetään karamoottoreita. Välineiden käyttö suurtalouskeittiössä tarkoittaa jatkuvasti toistuvia liikkeitä.

LINAK-karamoottorit tekevät mitä erilaisimpien keittiökoneiden liikkeistä sulavia ja säädöistä luotettavia. Tällaisia ovat esimerkiksi ranskalaisten perunoiden valmistuksessa käytettävät teolliset rasvakeittimet. Kiireisen päivän aikana karamoottorit nostavat ja laskevat rasvakeittimen korin useita kertoja. Perusteellisen käyttöjaksotestauksen ansiosta keittiöt voivat kuitenkin luottaa siihen, että karamoottori toimii luotettavasti koko käyttöikänsä ajan.

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen sähkökäyttöisten karamoottoreiden mekaanisen kestävyyden testaus – rasvakeitin
 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä