Ota yhteyttä meihin
Sairaalalaitteet

Dialyysituolit

Väestön ikääntymisen ja vanhusten huoltosuhteen pidentymisen ohella diabetespotilaiden määrä kasvaa jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Terveydenhuollon käyttökohteisiin suunnitellut LINAK-karamoottoriratkaisut helpottavat dialyysituolien toimintojen suunnittelua ja optimointia ja tekevät niiden käytöstä ergonomista, mikä parantaa hoitotyön tehokkuutta ja mukavuutta.

LINAK-tuotteita käyttävät dialyysituolit

Järjestelmäratkaisut dialyysituoleihin

Dialyysituolien on oltava mahdollisimman mukavia ja turvallisia käyttää hoitohenkilökunnan ergonomisia työskentelyolosuhteita unohtamatta.

Erilaisilla säätö- ja käyttötoiminnoilla ja varustetut dialyysituolit auttavat parantamaan hoidon laatua. LINAK®-ratkaisut tuovat laitteisiin monipuolisia säätötoimintoja korkeuden, selkänojan ja jalkatuen säätämiseen. Voimakkaiden karamoottorien tuomat tarkat säätötoiminnot parantavat hoitajien ergonomiaa pitämällä työskentelykorkeuden ihanteellisena ja helpottamalla tuolista nousemista ja siihen istumista. LINAKin sähkökäyttöisten karamoottorien tuomat säätötoiminnot nopeuttavat dialyysituolien kohdistamista ja tekevät säätöliikkeistä pehmeitä ja sujuvia.

LINAKin sähkökäyttöiset karamoottoriratkaisut tarjoavat monia muitakin etuja kuin tarkat ja sujuvat liikkeet. Tässä joitakin lisäarvoa tuovista ominaisuuksista:

  • Parempi ergonomia ja optimoidut säätötoiminnot sujuvoittavat työskentelyä.
  • Turvatoiminnot ja käyttömukavuus tuovat lisäturvaa dialyysituolien käyttöön.
  • OneConnect™-etäpalvelut pitävät käyttöasteen korkeana.

Hoitajapula on nykypäivän hoitolaitoksissa kiistaton tosiasia. Terveydenhuoltoalalla työskennellään kovan paineen alla, mikä lisää hoitotyössä avustavien välineiden ja laitteiden tarvetta.

 

Parannettu ergonomia

Dialyysituolien monipuolisten sähkökäyttöisten säätöjärjestelmien avulla tuolien selkänojaa, jalkatukea ja korkeutta on helppo säätää. Karamoottoreihin voidaan asettaa yhdestä tai useammasta liikkeestä muodostuvia liikekuvioita tuolin asennon, ergonomian ja mukavuuden optimoimiseksi.

Tämä tehostaa työskentelyä ja helpottaa tarkkaa kohdistamista hoitotyön ergonomian varmistamiseksi.

 

Turvatoiminnot ja mukavuus

Hoitojen aikana, ja erityisesti pitkään kestävissä hoidoissa, kuten dialyysissä, on erittäin tärkeää huolehtia potilaan mukavuudesta.

LINAK-järjestelmäratkaisujen avulla hoitotuoleja voidaan säätää luotettavasti ja saumattomasti kaikkiin suuntiin.

Tuolin alentaminen siihen istumista tai siitä nousemista varten parantaa potilaan mukavuutta ja turvallisuutta pienentämällä kaatumisriskiä.

LINAKin ratkaisujen turvatoiminnot (kuten älykäs räikkä- tai pikavapautustoiminto) minimoivat esteisiin osumisen vaaran ja henkilövahingot ja parantavat samalla potilaan mukavuutta.

Laitteen nopea siirtäminen hätätilanteissa tiettyyn asentoon yhtä painiketta painamalla parantaa sekä potilaan että hoitohenkilökunnan turvallisuutta.

 

Etäpalvelut pitävät käyttöasteen korkeana

LINAK tunnetaan luotettavista, pitkäkestoisista ja ongelmattomista tuotteista. Tehokkaaseen työskentelyyn tarvitaan optimoituja järjestelmäratkaisuja ja luotettavaa teknistä tukea. LINAK OneConnect™ -etäpalveluiden avulla huoltotiedot voidaan tarkistaa etäältä käsin ja paikasta riippumatta, mikä nopeuttaa ja tehostaa dialyysituolien vianmääritystä ja pitää niiden käyttöasteen mahdollisimman korkeana.

Näytä enemmän

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita LINAK® käyttää lisenssillä.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä