Ota yhteyttä meihin

CAN SAE J1939® – yhteinen standardi liikkuville työkoneille

CAN SAE J1939 -ohjaus on kaikenkattava pakettiratkaisu. Sisäänrakennetun CAN bus -väyläohjauksen sisältävät LINAK®-karamoottorit on helppo asentaa ja säätää sopiviksi mitä erilaisimpiin työkoneisiin.

 

Mikä CAN SAE J1939 on?

CAN SAE J1939 on Society of Automotive Engineersin (SAE) kehittämä elektronisten ohjausyksikköjen (ECU) standardoitu tiedonsiirtomenetelmä, jota useimmat konevalmistajat käyttävät. CAN SAE J1939 on fyysiseen CAN-väylään perustuva ylemmän kerroksen protokolla (HLP).

Protokolla on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä ja sitä käytetään laajalti rakennusteollisuuden, materiaalinkäsittelyn ja metsäteollisuuden työkoneissa.

 

LINAK-karamoottorit, joihin on integroitu SAE J1939 CAN bus

Nykyaikaisten maatalous-, rakennus- ja muiden työkoneiden ohjausvaatimukset ovat tiukkoja.

Sähkökäyttöinen ratkaisu hyödyntää edistynyttä BUS-väyläohjausta. LINAK panostaa automatisoidumpaan tulevaisuuteen ja itsenäisemmin toimiviin laitteisiin tarjoamalla useita karamoottoreita, joihin on integroitu SAE J1939 CAN -väyläohjaus ja jotka kattavat koon ja voiman osalta varsin laajan alueen.

CAN SAE J1939 on osa LINAKin IC Integrated Controller™  -ohjelmaa ja se on markkinoilla hyvin tunnettu väylästandardi. Sen avulla yrityksesi voi hyödyntää karamoottorien lineaarista liikettä omassa CAN bus -väyläohjausjärjestelmässään käyttämäänsä elektroniikkaa muokkaamatta.

CAN J1939 -logo
 

Sisäänrakennetun CAN bus -väyläohjauksen sisältävät karamoottorit on helppo asentaa ja säätää sopiviksi mitä erilaisimpiin maatalouden ja rakennusteollisuuden työkoneisiin. Tavallista parempi yhdistettävyys ja reaaliaikainen tiedonsiirto helpottavat ohjausjärjestelmän ja CAN bus -karamoottorien suoraa kommunikointia toistensa kanssa.

 

Helppo integrointi ja erilaisia säätövaihtoehtoja

LINAKin CAN SAE J1939 -karamoottoreissa on vähän komponentteja ja kaapeleita, joten ne on vaivaton asentaa ja yhdistää koneen nykyiseen CAN-väyläverkkoon. Lisäksi eri karamoottorimallit voidaan mukauttaa pienellä parametrien muutoksella erilaisin toimintoihin.

 

Ominaisuudet ja edut

Tämän väylästandardin avulla karamoottori toimittaa huoltosuunnittelu-, diagnostiikka- ja vianetsintätietoja, jotka vähentävät ylläpitokustannuksia merkittävästi.

Tarkkojen säätötoimintojen lisäksi CAN bus -karamoottorit antavat tietoa karan asennosta, virrankulutuksesta, nopeudesta ja diagnostiikasta.

CAN SAE J1939 -karamoottorien ominaisuudet

 

Ominaisuus

Kuvaus


 

Laitteisto- ja ohjelmistopohjainen osoitteenmuodostus

Tässä ratkaisussa voidaan muodostaa seitsemän yksilöllistä CAN-osoitetta yksinkertaisesti vaihtamalla nastajärjestystä. Tämä nopeuttaa sekä asennusta että vaihtamista, ja samoja karamoottoreita voidaan käyttää eri tarkoituksiin.

Ohjelmistopohjainen CAN-osoitteenmuodostus voidaan toteuttaa joko LINAK-huoltotyökalulla tai J1939-diagnostiikan kautta.

 

Dynaaminen nopeudensäätö

Karamoottorin liikenopeuden säätö ja nopeuden tarkistaminen suoraan CAN-väyläverkosta.

 

Pehmeä käynnistys ja pysäytys

Pehmeät käynnistys- ja pysäytysajat voidaan asettaa suoraan CAN-komennolla. Samalla voidaan asettaa ramppiaika pehmeämpää liikkeellelähtöä varten, jotta koneeseen kohdistuisi vähemmän mekaanista rasitusta.

 

Entistä parempi yhteensopivuus

Lukuisat kiinteät tiedonsiirtonopeudet ja Autobaud lisäävät ratkaisun yhteensopivuutta erilaisten koneiden ja laitteiden kanssa.

 

 
 
 

LINAKin CAN SAE J1939 -karamoottoreilla on monia etuja

  • Karamoottorien paikkatiedon tarkistaminen reaaliajassa
  • Valvo karamoottorien tilatietoja (nopeus, käyttöaika, virrankulutus yms.)
  • Kattavat (nykyiset ja historialliset) diagnostiikka- ja käyttötiedot
  • Tavallista vähemmän komponentteja ja kaapeleita, joten ratkaisu on helppo integroida koneisiin
  • Sama karamoottori voidaan mukauttaa joustavasti eri käyttökohteisiin
  • Käyttötiedot nopeuttavat vianmääritystä ja ylläpitoa
 
 

Haluatko lisätietoja?

Yhteydenottokuvake

Tiimimme antaa mielellään lisätietoja J1939-karamoottoreista ja muista liittymistä.

Ota yhteyttä nyt

 
 
”LINAKin tuotevalikoimaan sisältyvä CAN SAE J1939 on avoin standardi hyötyajoneuvojen verkko- ja tiedonsiirtotoimintoihin. CAN-väyläprotokolla on standardisoitu ja joustava tiedonsiirtoratkaisu, joka voidaan mukauttaa mitä moninaisimpiin käyttökohteisiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.”
Thomas Møller, teknisen myynnin sovellusinsinööri, TECHLINE.
 
 

CAN bus väylätekniikan oheisasiakirjat

CAN bus -käyttöohje ohjelmistoversiolle 1
CAN bus -käyttöohje ohjelmistoversiolle 3

CAN DBC -tiedosto (CAN-tietokanta) on saatavilla helpompaa asetusten asettamista varten. Se sisältää tekstitiedoston, jossa on tietoa miten raaka CAN bus -tieto voidaan muuntaa luettaviksi "fyysisiksi arvoiksi".

Tarkista täältä, mitä CAN bus -versiota karamoottori käyttää.

 
 

BusLink

BusLink

Sisäänrakennettua ohjauselektroniikkaa (IC = Integrated Controller) käyttävät LINAK-karamoottorit voidaan konfiguroida BusLink-konfigurointiohjelmistolla.

Lataa maksuttoman BusLink-ohjelmiston uusin versio, jos yrityksesi haluaa konfiguroida karamoottorinsa tai tarkistaa palvelun suorituskykytiedot. Perustoiminnot on kuvattu täällä. Lisäksi kaikissa väyläohjausprotokollissa on erilaisia lisätoimintoja.

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä